Vztahy nejsou tak jednoduché, jak se objevuje ve filmech a seriálech. Potřebují spoustu kompromisu, pochopení, přehlédnutí maličkostí a podobně. Chcete-li, aby vztah vydržel, chce to jistě velkou dávku pochopení a také je fajn dodržovat jistá pravidla. Například dávat pozor na to, co vypouštíte z úst. Slovem člověk může také velmi ublížit a bohužel slovo nejde vzít zpátky.

Pozor na afekt

Většinu vět, které nejsou úplně bezpečné, člověk řekne v afektu, během hádky nebo ve chvíli, kdy jste zranění, naštvaní nebo smutní. To však neomlouvá to, co říkáte vy nebo váš partner. Za svá slova a činy je člověk zodpovědný v každé situaci, i tehdy, kdy je říká v afektu nebo s cílem v danou chvíli druhému ublížit. Jaké věty raději formulovat jinak či je vůbec neříkat?

„S tebou mám pocit, že jsem kompletní“

Jsi to, co mi chybělo ke štěstí, mám s tebou pocit dokonalosti, jsi to jediné, co potřebuji. To jsou věty, které by raději neměly být nikdy vyřčeny. Shazujete těmito slovy sami sebe a také vytváříte tlak na svého partnera. Bude to pro něj závazek, když vás opustí, nebudete kompletní, zničí vás to. Někdo možná tato slova používá vědomě, chce tak partnerovi dát najevo, že by ho rozhodně neměl opouštět.

Ty mě vůbec nevnímáš, nezajímám tě!

Nebo ještě lepší věta „jsi mi úplně ukradený nebo ukradená“. Máte pocit, že vás protějšek ignoruje, neprojevuje vám dostatek respektu, nebere vážně to, co říkáte, na co myslíte. Pozor na to, těmito slovy shazujete lidi, kteří jsou vašimi partnery. Mnohdy to vidíte zkresleně.

Kéž by se to změnilo a bylo to jako kdysi

Vzpomínky jsou fajn, připomenete si, jaké byly začátky vztahu. Přirozeně vztah není takový, jaký býval, vše se mění a to dokonce i lidé. Bezstarostné zamilování se mění na vyzrálý a stálý vztah. A když projevíte takovéto přání, dáváte tím vlastně najevo, že už vás to takto nebaví..