Někteří z nás mají to štěstí, že rodiče od partnera jsou zcela bezproblémoví a máme s nimi dobrý vztah. Pokud je můžeme s klidem na srdci pozvat k sobě a společně se pobavíme a zasmějeme, máme vyhráno. Bohužel, každý vztah s rodiči partnera není vždy tak růžový, jak si přejeme a teď je otázkou, jak urovnat vzniklé konflikty a jak jim předcházet.

Ať jste tchyně nebo snacha, je třeba si uvědomit, že stát se tchyni a tchánem je velká změna. Ne každý si s tím umí poradit. Stejně tak je těžké stát se snachou nebo zetěm. O tom, jak se společné žití obou rodin pod jednou střechou náročné, bychom mohli napsat román.
Přestože to řada tchyní myslí se snachou dobře, když jim poradí, jak se správně má vyžehlit košile, jak se správně má vyčistit toaletní mísa nebo jak se má třídit prádlo, většině snachám se z toho začínají už teď ježit všechny chlupy na těle.
Ať už tchyně pravdu má nebo ne, je třeba jasně stanovit pravidla. Tohle je moje domácnost a my to tady děláme takhle. Tečka. To tchyni nejspíše zamrzí, ale přece se nebudeme podřizovat v našem systému třídění prádla představám tchyně, a navíc, když náš systém vyhovuje celé mé rodině. Pokud to tchyně nevezme s klidem, začnou vznikat nepříjemné konflikty, které mohou narušit harmonii celé rodiny.
Odborníci došli k názoru, že vztah mezi tchyni a zetěm je vždy méně dramatický, než vztah snacha – tchyně. Proč tomu tak je? Je to poměrně snadné. Už odjakživa se dvě ženy nechtěly dělit o jednoho muže. A proto i tento spor může vyřešit pouze muž, o kterého je bojováno. Musí si ujasnit, že láska mateřská je láska mateřská a láska partnerská je láska partnerská. Nelze je stavět na stejnou úroveň.

Jak urovnat vztahy?

Ať se nám to líbí nebo ne, jsou to právě muži, kteří rozhodují o tom, jak se budou spory dále vyvíjet. Ale ani mužům nemáme co závidět. Opravdu nejsou ve snadné situaci, protože nechtějí shodit ani své rodiče, ani svou manželku. Právě muž je ve středu boje a nejspíše celou situací trpí nejvíce, i když mu to žádná ze zúčastněných stran nevěří. Pokud dochází ke konfliktům s tchyni nebo tchánem, je nutné si ještě v počátcích stanovit jasná pravidla a hranice. Jestliže partneři táhnou za jeden provaz, usměrňování tchyně se musí vždy chopit vlastní dítě. Pokud se vše podchytí včas, nehrozí žádné větší konflikty a vztahy se pomaličku urovnají.
Jestliže má partnerka v partnerovi oporu, nemá důvod brát tchyni jako sokyni a tím může sebrat tchyni vítr z plachet. Je však důležité, aby se syn ke své matce choval vždy s úctou. Pokud tohle všechno zvládnete, vaše vztahy se začnou zlepšovat.

Co situaci nevyřeší?

Situaci rozhodně nevyřeší postoj syna, který neví, zda se rozhodnout pro manželku nebo pro matku. Jestliže jednou dá za pravdu své ženě a podruhé zase své matce, stane se situace neřešitelnou a všichni budou nespokojeni. Pokud k tomu dojde a syn dá matce občas za pravdu, že jeho žena občas udělá tu a tam něco špatně, matka si to ihned vyloží tak, že syn si vybral špatnou ženu a bude mít potřebu do vztahu zasahovat. Zde je nutností napsat, že žádný pár není dokonalý a rodiče nejsou ti nejlepší rádci, neboť nejsou schopni býti objektivní.

Vnoučata

Všichni víme, že babičky žijí pro svá vnoučata. Nicméně babičky se snaží svá vnoučata vychovávat maličko rozdílným způsobem, než si představují rodiče. Panují-li v rodině kvalitní vztahy bez větších konfliktů, pak se nad nějakými výchovnými odchylkami může mávnout rukou. Dítěti to neuškodí a vztahy se nenaruší. Jsou-li vztahy narušené, snachy by si měly uvědomit, že jsou to právě tchyně, které vychovaly manžela a že přece jen nějaké zkušenosti s výchovou mají, i když s nimi ne vždy souhlasíme a i když nejsou ideální. Chytrá tchyně si zase uvědomí, že přijít o vnoučata by byla velká škoda. Mějte proto, prosím, rozum při řešení konfliktů s vlastní tchyní nebo tchánem. Jsou to přece taky jenom lidé. Proto si myslím, že tchyně a uzené, nejsou vždy nejlepší studené.