Nový školní rok je v plném proudu a s ním se neodmyslitelně pojí i každodenní učení a příprava na výuku. Zjistěte, jak můžete dětem (i sami sobě) učení zpříjemnit a především usnadnit.

Vezměte si na pomoc obrázky

Některé ratolesti mohou mít problém pochopit, co se vlastně učí. V takovém případě si můžete vzít na pomoc obrázky, pomocí kterých jim látku graficky znázorníte. Stačí zapátrat na internetu nebo třeba v encyklopediích. Grafické znázornění přitom může být napomocné i v případě, že se jedná o matematickou slovní úlohu. 

Nebuďte netrpěliví a nervózní

Při učení s dětmi se snažte nebýt zbytečně netrpěliví a nervózní. Umožněte dětem, aby se na danou látku mohly v klidu soustředit a věnovat se jí. Každé dítě potřebuje k osvojení nové dovednosti jiné množství času. Proto se snažte jej nesrovnávat s vámi, se sourozenci nebo ostatními dětmi ve vašem okolí.

Veďte děti k samostatnosti

Možná to znáte. Řešíte nějakou úlohu a trvá to už dlouho. Najednou ztratíte nervy a dítěti podsunete správné řešení. Snažte se však tomuto přístupu vyhnout. Místo toho své ratolesti motivujte k tomu, aby se zamyslely samy a na řešení přišly. 

Nebojte se chválit a uberte na kritice

Chválení nemusí automaticky znamenat to, že své dítě rozmazlujete. Je to spíše potvrzení toho, že vidíte, jak se vaše dítě snaží. Uvidíte, že díky vaší pochvale se bude snažit o to více. 

Pokud dítěti něco nejde, nekritizujte jej. A neopakujte mu, že už by danou věc přece dávno mělo umět. Pokud jej budete neustále upozorňovat na chyby, docílíte jen toho, že se vaše dítě přestane snažit. 

Ukažte dítěti reálné využití

Pokud se bude dítě jen prázdně učit poučky sepsané v učebnicích, pravděpodobně je velmi rychle zapomene. Snažte se proto svým dětem ukázat, jak mohou nabyté vědomosti využít v reálném životě. Pusťte se třeba společně do pečení a nechte vaše dítě odvažovat jednotlivé suroviny. 

Více informací ze světa vzdělávání najdete na www.basic.cz.