Máte doma dospívající dceru, o které víte, že už běžně chodí a randí s kluky? Pak je na čase si s ní upřímně promluvit o tom, co obnáší láska a je dobré ji seznámit také se sexem a těhotenstvím. Přesněji řečeno, je dobré ji seznámit s tím, že otěhotní-li mladá dívka, přináší svému dítěti, ale nejen jemu, i sobě, mnohá zdravotní rizika. Informujte své dospívající dcery o tom, co by měly vědět. Vyhnete se tak (možná) budoucím problémům s nechtěným těhotenstvím své dcery.

Jak jistě víte, dnešní moderní společnost je založená na tom, že se lidé učí spoustě věcem sami. V rodině by to tak však úplně nemělo být, protože neseznámíme-li naše děti s některými informacemi, které jsou pro jejich budoucí život důležité, můžeme se dočkat nepříjemných následků. Jedno takové téma, o kterém je nutné mluvit se svými dospívajícími dětmi, je láska, sex a těhotenství. Myslím si, že o lásce a sexu se maminky dokáží se svými dětmi bavit v pořádku, ovšem některé to nepovažují za důležité. Je třeba si uvědomit, že „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. Neseznámíte-li např. svou dceru o všech rizicích sexu, jednou se vám může stát, že vaše dcera přijde domů těhotná s tím, že netušila…

Vaše dítě samozřejmě pochytí spoustu informací od svých kamarádek, kamarádů nebo sourozenců, ovšem i přesto, že to tak někdy nevypadá, je opravdu slovo rodičů to nejdůležitější a děti, tedy dospívající, mu dokážou věřit. Dospívající dívky mají za úkol řádně objevit svou identitu, zjistit, jakou chtějí budoucnost – není tedy na místě, aby v nízkém věku (13-19) řešily, jak se bude jmenovat jejich chlapeček nebo holčička. Stane-li se vaše dcera, i nechtěně matkou v příliš nízkém věku, může se stát, že se naruší její emocionální vývoj, nehledě na to, jaký dopad to bude mít na fyzickou stránku jejího mladého těla. Dospívající tělo není příliš zralé na to, aby zvládlo veškeré změny, které sebou těhotenství přináší.

Mladé dívky si neuvědomují, co to znamená být těhotná

Rozdíl mezi těhotenství u 16 leté a 25 leté ženy je ten, že starší žena ví, jak těhotenství probíhá, ví, co má očekávat u porodu a ví, co všechno je před a po něm důležité zajistit. Mladá dívka netuší, jak se během těhotenství chovat, stravovat. Neví, jak porod probíhá a pořádně vlastně ani neví, co to obnáší vychovávat dítě.

První čtyři měsíce těhotenství jsou nedůležitější a nejnebezpečnější. Problém u mladých dívek je, že otěhotní-li nechtěně, většinou mají strach z reakce svých rodičů, a tak se chovají, jako by těhotné nebyly. Po čase však uplyne doba, kdy je to vidět a samozřejmě je pozdě na to už řešit, zda jít na umělé přerušení či nikoliv. Je tedy nutné svou dceru řádně informovat o tom, že stane-li se něco takového, budete tu pro ni a že je opravdu důležité o tom mluvit a netajit to. Ještě před tím se ovšem zmiňte o všech ochranách, které jsou spojené se sexuálním životem – antikoncepce, kondom aj. Chcete-li svou dceru „chránit“ před těhotenstvím co možná nejlépe, jakmile vytušíte, že se schází s nějakým klukem, jednoduše ji vezměte ke gynekologovi a nechte ji antikoncepci předepsat. Vraťme se ale k ranému stádiu těhotenství. Vzhledem k tomu, že se mladé dívky své těhotenství snaží v tuto dobu tajit a tvářit se, že se nic neděje, dostatečně o své tělo nepečují a nedávají si pozor. Proto vystavují nejen sebe, ale i plod maximálnímu riziku během této doby.

Tělo mladých/dospívajících dívek není příliš silné

Dívčí tělo se během 13tého až 18tého roku plně vyvíjí a není připraveno na jiné změny, jako je např. těhotenství. Dívčí tělo během těchto let neustále roste, vyvíjejí se svaly a kosti. Těhotenství, samotné nošení dítěte uvnitř dělohy vyžaduje hodně síly a perfektní zdraví. Dívčí tělo tedy není připraveno na tuto tíhu, která sebou přináší nejen změny fyzické, ale také psychické. V mnohých případech se také stává, že otěhotní-li mladá dívka, riskuje předčasné narození dítěte, což není dobré ani pro něj, ani pro matku.

Sex u mladistvých sebou přináší riziko přenosu sexuálních chorob

Pokud víte, že vaše dívka začala sexuální život a vy jste s ní ještě o těchto věcech nemluvila, urychleně to napravte. Víte-li, že během sexu není nijak chráněná, pořiďte ji minimálně antikoncepci a doporučte jí, ať se během sexu se svým přítelem chrání také kondomem. Je-li dívka během sexu nechráněná, je zde vysoké riziko, že se nakazí nějakou přenosnou chorobou. Obzvláště, je-li pak mladá dívka těhotná a nechrání se při dalším sexu, vystavuje riziku přenosu chorob nejen sama sebe, ale i své dítě.

Špatná psychika matky se přenáší i na dítě

Jistě víte, že otěhotní-li mladá dívka, je to pro ni šok – vlastně ani neví, co si pod tímto problémem má představit a nejhorší je, že si takové dívky neuvědomují, co celý tento proces obnáší a že to není jen na chvíli, ale na celý život. Utrpí-li vaše dospívající dcera během nechtěného těhotenství nějakými duševními traumaty, nebo poškodí-li se její psychická stránka, riskuje, že se tyto stavy přenesou i na dítě. Je logické, že je-li mladá maminka ve stresu, zřejmě se jí nemůže narodit zdravé, nijak nepoškozené dítě. Narozené dítě v takových případech může mít mnohé psychologické vady, např. změny duševního růstu, autismus nebo zakrnělý vývoj mozku. Existuje celá řada věcí, jenž se na nenarozeném dítěti mohou podepsat. Chraňte svou dceru co možná nejlépe před tím, aby se stala matkou v době, kdy má být ještě dítětem.