Každá žena již minimálně jednou zaslechla slovní spojení “umělé oplodnění”. Přestože už díky umělému oplodnění pobíhá v Česku spousta dětí, mnoho žen se této metodě početí brání. Velkým problémem je neinformovanost a strach. Pojďme si tedy říci o největších mýtech, které kolem nás kolují a uveďme vše na pravou míru.

Mýtus číslo 1 – Takto narozené děti mívají více vývojových vad

Tohle je holý nesmysl. Žádný výzkum nikdy neprokázal, že by děti počaté ve zkumavce měly vyšší výskyt vývojových vad. Riziko vývojových vad tedy není o nic vyšší než u dětí, které byly počaty přirozenou cestou. Vypusťte tyto obavy z hlavy!

Mýtus číslo 2 – Narodí se mi čtyřčata

Vícečetná těhotenství vznikají pouze v případech, kdy se do ženy zavede více embryí. V posledních letech však lékaři doporučují zavádět pouze jedno, maximálně dvě embrya. Pouze ve 20 – 30% se narodí dvojčata. Je však pravdou, že před 15 lety přicházela na svět trojčata nebo čtyřčata poměrně běžně. V dnešní době se však toho nemusíte obávat.

Mýtus číslo 3 – Dostanu cizí spermii a dítě nebude naše

Tuhle obavu vypusťte ze své hlavy taky. Bezpečné zacházení se spermiemi a vajíčky upravuje legislativa. Ta zajišťuje vysokou míru zabezpečení. Samozřejmě nelze teoreticky vyloučit selhání lidského faktoru, ale prakticky k němu nedochází.

Mýtus číslo 4 – Komplikace při odběru vajíček

Jakékoliv komplikace při odběru vajíček jsou velmi vzácné. Tyto komplikace se mohou týkat dvou pacientek z tisíce.

Mýtus číslo 5 –  Riziková hormonální léčba

Hormonální léčbu nasazují lékaři těm ženám, u kterých nedochází ke zrání vajíček. Ženy tak musí injekčně dodávat tělu potřebné hormony. Přestože se mohou objevit určité potíže, dochází k nim maximálně u jedné nebo dvou pacientek ze sta. Pokud lékaři postupují obezřetně, výskyt těchto komplikací je mnohonásobně menší.