Ať už je vašemu dítěti šest nebo osm, potřebuji určitý druh zábavy a učení. Pokud neustále přemýšlíte nad tím, zda svému dítěti dopřát účast na nějaké mimoškolní aktivitě, např. návštěva gymnastického kroužku, zpěvu, rozhodně jim tuto možnost neupírejte. Dopřejete jim tak kvalitní, plnohodnotné dětství, které bude plné her, zábavy, učení a nových poznatků.

Ať už jste se rozhodla či ne, děti si opravdu návštěvami různých kroužků a mimoškolních aktivit mohou jen přilepšit. Krom toho, že budou dokonale rozvíjet svůj talent a dovednost, naučí se budovat důvěru mezi jinými lidmi. Seznámí se s novými kamarády a budou lépe respektovat slovo starších. Je však důležité, abyste vašemu dítěti vybrala takovou aktivitu, která ho bude skutečně bavit. Navštěvovat kroužek, který dítě nudí a nemá pro něj ve skutečnosti žádný smysl a talent, je k ničemu. Vy a vaše děti si můžete vybrat z celé řady různých aktivit – sociální nebo fyzické. Mezi ty sociální patří např. návštěva dramatického kroužku nebo kreslení. Mezi fyzické např. sportovní gymnastika nebo aerobik pro děti.

V konečně fázi je to tak, že pro dítě nemůžete udělat lépe. Hraní videoher, vysedávání u televize nebo u počítače v raném dětství nikam nevede – nenechte své děti, aby se připravily o tak krásné dny, jenž dětství nabízí – nebude již nikdy možné vrátit čas.

NĚKOLIK POZITIV MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT

1) Fyzička – Ať už své dítě pošlete do hudebky, na hodiny kreslení nebo na hodiny tance, dobré je, že vaše dítě bude vykonávat alespoň minimální pohyb. Dopřejete-li mu sportovní aktivitu, pak je řeč o pohybu kvalitním a prospěšném. Tak či onak, jedná-li se o místo, kam dítě může v určitém věku docházet samo – nechte ho, ať se osamostatní. Je však důležité dbát také na to, kolik je hodin, kde se místo nachází a jak je daleko. Ať už chceme nebo ne, moderní doba je plná problémů, to platí i o problémech dětské obezity. Víte-li, že vaše dítě miluje outdoorové aktivity, jednoduše ho přihlaste na nějaký kurs. Uvidíte, že vaše dítě se tomuto problému bude moci vyhnout a získá si tak zdravější postavu. Sport a různé cvičení aktivity navíc podporují týmovou práci, a tak se vaše dítě naučí spolupracovat, důvěřovat, mít respekt a bojovat.

2) Tvořivost – Myslíte si, že vaše dítě je lepší v klidnějších činnostech, jako je např. umění nebo hudba? Zeptejte se ho, co by řeklo na to, kdybyste ho přihlásila např. na hodiny zpěvu, kreslení nebo klavíru. Veškeré tyto činnosti pomohou vašemu dítěti získat schopnost kreativity. Ovšem, není to jediné plus – děti, které navštěvují umělecké kroužky, se učí rychleji řešit různé problémy a podporují svou přirozenou zvědavost.  Zjistí, na co mají a nemají talent, seznámí se s novými lidmi a budou se učit od starších.

3) Stres – To je pocit, který nechceme, aby naše dítě zažívalo. Přiznejme si ale, že školní prostředí může některé děti přivést do stresové situace. Děti v nižším věku podléhají tlaku vrstevníků a na vás je, abyste jim zbytek dne zpříjemnila. Dopřejte svému dítěti takové aktivity, které ho budou bavit, činit šťastným. Dítě v takovém prostředí musí být aktivní a zároveň si dopřávat relaxaci. Na každé, dobře zvolené aktivitě si může dítě získat nové kamarády a další sociální zkušenosti prostřednictvím pozorování a neformální interakce s ostatními lidmi.

4) Důvěra – Když své dítě pošlete na nějaký kroužek nebo aktivitu, automaticky mu dáváte najevo, že do něj vkládáte důvěru. Tu musí dítě ovšem vložit nejen do vás, ale také do svého nadřízeného. Získá-li vaše dítě nové zkušenosti a bude-li vědět, že je v té činnosti dobrý, buduje si tak zdravé sebevědomí. Každá mimoškolní, ale i ta školní, aktivita, dokáže dětem ukázat, jak je důležité umět spolupracovat s ostatními a komunikovat. Každé dítě se na takové aktivitě dokáže učit tomu, jak se postavit na vlastní nohy, vyvinout lepší komunikační dovednosti a objevovat nové věci, které ho baví a dokáže v nich vynikat.

5) Týmová práce – Po celý svůj život, ať už se jedná o vaši vlastní zkušenost, nebo ne, bude vaše dítě muset pochopit, že je důležitá týmová spolupráce. Je důležité ji umět využívat, ať už v kolektivním sportu nebo při sborovém zpěvu. Dítě se při takové činnosti naučí dosahovat společného cíle, uvědomí si důležitost odstranění pozornosti na jednotlivce a bude toužit po společném ohodnocení.