Pod zkratkou NLP se skrývá pojem neurolingvistické programování. To bývá v nejrůznějších učebnicích často definováno jako studie struktury subjektivní zkušenosti. Tato studie je přitom zaměřena na vzorce tvořené interakcí mezi mozkem, jazykem a tělem.

Nahlédněte do historie NLP

Neurolingvistické programování vzniklo v 70. letech 20. století. V tehdejší době přitom za zrodem NLP stál Richard Bandler spolu s Johnem Grinderem. Vycházeli ze systémové teorie, kybernetiky, jazykovědy, matematiky a systematické a ericsonovské terapie.

Poměrná část technik a dovedností NLP je odvozena z pozorování vzorců chování u nejrůznějších expertů v oboru. Například v oblasti hypnózy, psychoterapie, práva, byznysu, vzdělávání a mnoha dalších. Základem NLP se přitom stal poznatek, že se lze naučit změnit způsob vnímání světa.

Co umí NLP

Prostřednictvím neurolingvistického programování si můžete osvojit množství efektivních a rychlých technik sloužících k uvolnění vašeho potenciálu. Díky tomu dochází k odstranění bariér a negativních zkušeností člověka. Přístup NLP také dokáže zlepšit náladu a komunikační napojení.

Znáte základní předpoklady NLP?

Neurolingvistické programování má svá pravidla, která nelze brát jako dogmatická, ale spíše jako rámcová. Pro představu je zde níže uvedeno několik z nich.

Každý jedinec žije život ve své vlastní představě světa. Z toho vyplývá, že vnímání každého z nás je subjektivní. Skutečnost vidí každý člověk úplně jinak a na světě tak neexistují dva mozky, které by uvažovaly zcela totožně.

Naše mysl a tělo symbolizují jeden propojený systém. Pokud učiníme změnu v jednom systému, učiní se automaticky změna i v systému druhém.

Chování každého z nás je vždy ovlivněno nějakým pozitivním účelem.

Osvojte si techniky, které u nás prozatím ovládá jen málokdo. Absolvujte NLP kurz a naučte se to nejlepší a nejefektivnější ze současného NLP.