Od roku 2021 se pozůstalí po zemřelém pracovním úrazem dočkají vyššího odškodnění. Jaké konkrétní změny v novém roce nastanou?

Kdo má nárok na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy

Na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy po zemřelém zaměstnanci bude mít nárok manžel nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství a také děti zemřelého zaměstnance. Zároveň mohou o náhradu žádat také rodiče zesnulého a další osoby v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují stejně jako újmu vlastní.

V jaké výši je toto odškodnění

Podle zákoníku práce bude odškodnění náhrady nemajetkové újmy pro každého pozůstalého minimálně ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství, která byla zjištěna za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku. A to takového, který předcházel kalendářnímu roku, v němž právo na tuto náhradu vzniklo.

Pokud by náhrada byla vyplacena oběma rodičům zesnulého, platí, že každý z nich obdrží přesnou polovinu.

U ostatních osob v poměru rodinném nebo obdobném bude vymáhání tohoto odškodnění o něco komplikovanější. Tyto osoby totiž musí prokázat vztahy se zemřelým a také pociťování samotné újmy. 

Odškodnění nemajetkové újmy se bude v novém roce pohybovat kolem částky 600 000 až 700 000 Kč, a to u prvních tří skupin uvedených výše. 

Řešíte v současné době odškodnění pracovního úrazu a cítíte se ztraceni? Obraťte se na bezplatnou právní konzultaci, která vám pomůže se v celé problematice lépe vyznat. 

Více informací o odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.