Kliniky dermatologie v Praze v dnešní době nabízejí mnoho způsobů, jak vyhladit léta radostí a starostí, které se do tváří vryly v podobě vrásek. Kolem dvacátého pátého roku života kůže začíná stárnout a objevují se první rýhy. V závislosti na typu a lokaci vrásek je nutno vybrat takovou metodu, aby výsledek působil přirozeně. Výběr terapie závisí na každém pacientovi, nicméně vždy je vhodné se předem poradit s odborníky daných klinik.

Dermatologie, co dělá tváře krásnější

Jedním z podoborů estetické medicíny je korektivní dermatologie. Jak sám název napovídá, jedná se o disciplínu zabývající se úpravou nedostatků lidské pleti. Pro správné pochopení a následný výběr vhodné terapie je užitečné znát stavbu kůže a její proces stárnutí.

Stavba kůže a typy vrásek

Kůže je největším orgánem těla. Funguje jako ochranný štít před UV zářením, mikroorganismy a dalšími škodlivými látkami. Je složena ze tří vrstev – nejsvrchnější pokožka neboli epidermis, následuje spodnější škára (dermis) bohatá na kolagen a elastin a nejspodnější podkožní vazivo (hypodermis). Vrásčení kůže je nejvíce ovlivněno stavem prvních dvou vrstev. Zpomalování buněčné obnovy spojené s rostoucím věkem, úbytek kolagenu a elastinu, jež zajišťují elasticitu, a v neposlední řadě ztráta vody mají za následek tvorbu rýh. Dle hloubky se dají rozdělit od povrchových, které je možno zamaskovat běžným make-upem, až po hluboké, kde make-up nepomáhá.

Metody klinik

Zákroky napomáhající k omlazení můžeme rozdělit na neinvazivní, minimálně invazivní a invazivní. Toto rozdělení se odvíjí od způsobu, jakým je daná metoda aplikována. V případě, že nedojde k průniku do organismu, jedná se o neinvazivní zákrok, při minimálně invazivním nedochází k otevření organismu, ale vyskytuje se zde průnik přes kůži (např. injekční formou) a při otevření organismu (chirurgické zákroky) se jedná o zásah invazivní.

Laserové ošetření

Ošetření laserem patří mezi neinvazivní zákroky. Laserový paprsek má dva hlavní účinky. Při dopadu na pokožku dochází k jeho rozdělení, kdy část zůstávající na povrchu zajistí odloučení starých buněk a druhá část pronikající do hlubších vrstev způsobí prohřátí a aktivaci tvorby kolagenu. Dochází k vyhlazení a zpevnění pleti. Laser je vhodný na jemné až střední vrásky. Po aplikaci zůstává kůže červená, objevují se stroupky, které po odpadnutí odhalí výsledek ošetření.

Elektromagnetické a radiofrekvenční vlny

Přístroje využívající elektromagnetické a radiofrekvenční vlny fungují na podobném principu jako laserová terapie a také spadají do neinvazivních zákroků. Vlny prohřívají hlubší vrstvu kůže, vlákna kolagenu se naruší a následuje přirozený proces hojení, který vytvoří novou kolagenovou strukturu. Výsledkem je vyhlazení a zjemnění vrásek.

Mezonitě

Tyto speciální absorbovatelné nitě jsou jehelně zavedeny do míst vrásek po nanesení znecitlivujícího krému. Kolem vlákna se začínají vytvářet nové kolagenní struktury. Po osmi měsících se díky biodegradovatelnému materiálu nitě zcela absorbují. Výsledkem je přirozený lifting obličeje, který ve srovnání s jinými výplněmi vydrží několik let.

Plazmaterapie

Terapie využívá vlastní pacientovu plazmu. Po odebrání krve a centrifugaci dochází k oddělení plazmy. Ta se následně aplikuje do obličeje injekční formou. Tělu vlastní látka způsobí přirozený proces tvorby kolagenu. Plazmu je možno přidat do krému a vytvořit si tak krém přímo na míru.

Botox

Botox čili botulotoxin způsobuje po injekčním podání ochrnutí mimických svalů. Vpichuje se do oblasti čela a vnější strany očí. Díky nehybnosti svalů nedochází k vrásčení kůže a ta má mezitím čas regenerovat. Po půl roce až roce je nutné zákrok opakovat.