Jak postupovat v případě dopravní nehody, u které vozidlo viníka bylo bez povinného ručení? Jaké odškodnění lze v takovém případě žádat? Na to se zaměříme v tomto článku.

Odškodnění pozůstalých v případě nepojištěného vozidla

Pokud dojde k dopravní nehodě s následkem smrti a vozidlo viníka bylo bez povinného ručení, mohou i v takovém případě pozůstalí po oběti autonehody získat odškodnění. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla totiž stanovuje, že odškodnění je možné žádat u České kanceláře pojistitelů. Ta tedy v takovém případě nahradí pojišťovnu vozidla viníka nehody. 

Odškodnění je v takové situaci poskytováno z takzvaného garančního fondu. Česká kancelář pojistitelů poskytnuté odškodnění následně vymáhá po viníkovi autonehody. Pokud přitom dojde k dopravní nehodě s nepojištěným vozidlem a následkem úmrtí, je zásadní šetření policií. Česká kancelář pojistitelů totiž obvykle požaduje doložení dokumentace z trestního řízení vůči viníkovi autonehody.

Jaké odškodnění mohou pozůstalí žádat?

Pozůstalí po zesnulém následkem dopravní nehody mohou uplatňovat několik druhů odškodnění. Jedná se především o odškodnění duševních útrap, odškodnění nákladů pohřbu a odškodnění výživného pro pozůstalé.

Každý případ je individuální

Závěrem je třeba říct, že každý případ je posuzovaný individuálně a odškodnění dopravních nehod proto není možné generalizovat. Pokud se v celé záležitosti neorientujete, využijte služeb specializované advokátní kanceláře, která vám s vymáháním odškodnění pomůže. 

Více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.