Poškození zaměstnanci mohou v případě pracovního úrazu žádat odškodnění. Stejné právo přitom mají i ti zaměstnanci, kteří pracují pouze na dohodu o provedení práce. Přečtěte si, jak to v praxi funguje.

Zaměstnanec je oprávněn žádat odškodnění

Poškozený zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz a zároveň je zaměstnán na dohodu o provedení práce, může žádat odškodnění za pracovní úraz. V praxi se však lze někdy setkat s tím, že je poškozenému zaměstnanci tvrzeno, že v takovém případě na odškodnění právo nemá. Tak to ale není.

TIP: Obraťte se na specializovanou advokátní kancelář, která vám pomůže vymoct odškodnění za bolestné a léčení

Záznam o pracovním úrazu

Zaměstnavatel je vždy povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance a které vedly k pracovní neschopnosti delší než 3 kalendářní dny nebo k úmrtí poškozeného zaměstnance.

Poškozený zaměstnanec by proto měl zaměstnavatele vždy požádat o záznam o pracovním úrazu, díky čemuž bude mít důkaz o veškerých okolnostech úrazu. Zákoník práce přitom stanovuje právo zaměstnance na vydání záznamu o pracovním úrazu.

Jaké odškodnění lze žádat?

V závislosti na konkrétním posuzovaném případu je možné žádat odškodnění náhrady ztráty na výdělku, účelně vynaložených nákladů v souvislosti s léčením, náhrady věcné škody, bolestného a ztížení společenského uplatnění. 

Více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.