Zákon o provozu na pozemních komunikacích vymezuje povinnost účastníků dopravní nehody přivolat policii k dopravní nehodě. V tomto zákoně je výše zmíněná povinnost stanovena mimo jiné pro situaci, kdy vznikne hmotná škoda převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000 Kč.

Co se stane, když pojištěný nesplní svoji povinnost

V praxi se může stát, že pojištěný bez relevantního důvodu nesplní svoji povinnost ohlásit dopravní nehodu policii, nebo sepsat společný záznam o nehodě. A kvůli takovému jednání ztíží nebo dokonce znemožní řádné prošetření dopravní nehody pojistitelem. Pokud tomu tak je, může pojistitel po pojištěném požadovat náhradu toho, co za něj plnil poškozenému.

TIP: Pokud právě řešíte odškodnění po dopravní nehodě, obraťte se na specializovanou advokátní kancelář.

Případ z praxe: Nehoda nenahlášená na policii

Nejvyšší soud projednával případ dopravní nehody, která se stala v roce 2009. Účastníci dopravní nehody zde důvěřovali svému úsudku, že hmotná škoda na vozidle nepřesáhla 100 000 Kč. Na základě toho tedy dopravní nehodu policii nenahlásili.

Následně se však ukázalo, že pojistné plnění z povinného ručení tuto hranici překročilo. Pojistitel tak poté po pojištěném vyžadoval spoluúčast ve výši 40 % z plněné částky. Pojištěný ovšem spoluúčast odmítl, proto se pojišťovna rozhodla pro podání žaloby.

Soudní prvního stupně následně této žalobě vyhověl. Odůvodnil to tím, že se žalovaný spoléhal pouze na svůj laický úsudek a porušil tak svoji zákonnou povinnost ohlásit dopravní nehodu policii. Žalovaný se proti rozhodnutí okresního soudu odvolal.

Jak dopadlo odvolání?

Odvolací soud právní hodnocení okresního soudu nesdílel. Dle odvolacího soudu totiž nebylo evidentní, že hmotná škoda při dopravní nehodě částku 100 000 Kč převýšila. A rovněž uvedl, že nebylo nijak ztíženo pojistné šetření. Proti tomuto rozhodnutí se pojišťovna rozhodla podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten se však s právním názorem odvolacího soudu ztotožnil.

I přes toto rozhodnutí lze doporučit, abyste při případné dopravní nehodě a jakýkoliv pochybnostech o výši škody policii vždy přivolali a nespoléhali tak pouze na svůj laický odhad. Každý případ v rámci sporů mezi pojištěným a pojistitelem je individuální a je nutná důkladná právní analýza.

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.