Konflikty neodmyslitelně patří k našemu životu. Dotýkat se přitom mohou nejen našeho osobního, ale i pracovního života. Jedním z možných řešení je přitom mediace, tedy mimosoudní způsob řešení sporů.

Pohodové prostředí je pro zaměstnance důležité

Lidé z práce odcházejí spíše kvůli lidem, než kvůli penězům. To znamená, že mnohem raději setrvají v takové práci, kde si rozumí se svými kolegy. Pohoda na pracovišti zkrátka v dnešní době znamená mnohem více než tučná výplata. Proto se vyplatí o spokojenost zaměstnanců v pracovním kolektivu pečovat.

TIP: S řešením sporů mezi zaměstnanci vám dokáže pomoct právě mediace. 

Konflikty k životu patří

Konflikty provází celý náš život a pochopitelně se nevyhýbají ani pracovnímu prostředí. Jakmile se přitom nějaký spor objeví, je rozhodující, jak se k němu členové týmu postaví. V České republice pomalu ale jistě získává na popularitě řešení konfliktů pomocí mediace.

Někteří zaměstnavatelé však z mediace mají strach. Myslí si, že by například mediátor mohl odhalit, že ve firmě něco nefunguje tak, jak to navenek vypadá. Nebo že by prostřednictvím mediátora mohlo dojít k úniku citlivých informací. Ve skutečnosti se však nejedná o nijak opodstatněné obavy.

Mediace s sebou přináší řadu výhod

Pro zaměstnavatele mediátor přináší spoustu výhod. Předně se tak zaměstnavatel zbavuje nutnosti konflikt řešit a místo toho jej svěří do rukou těm, kterých se to opravdu týká. Zároveň si je vědom, že se dozví jen výsledek mediace, nikoliv detaily týkající se jejího průběhu.

Pro zaměstnance je poté rovněž výhodou, že mohou konflikt řešit přímo s osobami, kterých se daný spor týká. Jelikož je mediace naprosto dobrovolná, mohou se sami rozhodnout, zda ji podstoupit chtějí, nebo nikoliv. Pokud se mediace nechtějí účastnit, je to naprosto v pořádku. Na zaměstnavateli poté je vymyslet, jak bude s konfliktem dále nakládat.

Více praktických informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.