V průběhu mediace se můžete setkat se dvěma důležitými dokumenty. Jedná se o smlouvu o provedení mediace a mediační dohodu. O co se jedná a jaká se s nimi pojí pravidla?

Smlouva o provedení mediace

Smlouva o provedení mediace je dokument, na základě kterého může zapsaný mediátor začít s prováděním mediace. Pokud by mediátor se stranami sporu tuto smlouvu nepodepsal, jednalo by se z jeho strany o přestupek. 

Vůbec nejlepší je situace, kdy má mediátor tuto smlouvu dostupnou k nahlédnutí na svém webu. Případně když ji alespoň svým klientům pošle ještě před zahájením mediace. Díky tomu si ji mohou strany sporu v klidu přečíst a zjistit, co vlastně podepisují a proč. 

TIP: Vyberte si některý z výcviků mediace a naučte se používat jednotlivé mediační techniky. 

Mediační dohoda

Sepsání mediační dohody se provádí za předpokladu, že strany v rámci mediace dojdou k nějakému řešení. Rozhodně ale není pravidlem, že se k řešení doberou hned na prvním mediačním jednání. 

Nutno zdůraznit, že za obsah mediační dohody jsou odpovědné výhradně strany konfliktu. Je to z toho důvodu, že pouze klienti vědí, co přesně je pro jejich život důležité a jaké mají priority. Mediátor nese odpovědnost pouze za to, že klienty úspěšně provede procesem mediace. 

Strany konfliktu tedy znění mediační dohody v podstatě diktují mediátorovi. Mediační dohoda se vypracovává vždy v průběhu mediace za přítomnosti klientů. Uzavřena může být několika různými způsoby. Buď ji můžete uzavřít na jednu konkrétní věc, na neurčito, nebo na dobu určitou. 

Na závěr můžeme ještě podotknout, že mediační dohodu není nutné vždy uzavřít v kanceláři mediátora. Klienti si její návrh mohou odnést a případně jej zkonzultovat s další pověřenou osobou (například advokátem či daňovým poradcem). 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz