Regresní terapie je způsob, jak léčit problémy s emocemi a duševním zdravím, pomocí technik z neurolingvistického programování (NLP).

Může pomoci s nevysvětlitelnými změnami nálad, výbuchy hněvu, agresí, depresí a s těžkostmi s odpoutáním od minulosti. Cílem regresní terapie je porozumět minulosti klienta a současným problémům, a najít způsob, jak se uzdravit.

Jak „regreska“ pracuje?

Regresní terapie pomáhá klientům znovu prožít události z minulosti, které mohou mít vliv na současné chování a emoce.

Terapeut pomáhá klientovi se vrátit do těchto minulých událostí, aniž by se vracel do stresu a bolesti spojených s nimi.

Během sezení se klient snaží znovu prožít tuto událost a učinit z ní poučení pro současnost.

Regresní terapie používá různé techniky, jako je například reframing, který umožňuje klientovi pohlížet na věci z nového úhlu pohledu, a vytváření nových způsobů chování, které jsou pro klienta prospěšné. Cílem je pomoci klientovi pochopit a léčit emoce, které byly v minulosti potlačeny, a žít tak plnohodnotnější současný život.

Ano či ne? Je tato terapie pro vás?

Regresní terapie je účinná pro léčbu duševních a emocionálních problémů, jako je například úzkost, deprese, strach a podrážděnost. Může také pomoci s fyzickými problémy, které mohou mít psychologické příčiny, jako je bolest hlavy nebo tělesná bolest.

Tato forma terapie může být užitečná pro ty, kteří se cítí blokováni nebo nenaplnění v určitých oblastech svého života a chtějí s tím pracovat. Může také pomoci lidem, kteří jsou vyčerpaní nebo pod tlakem a potřebují se uvolnit a zklidnit.

Pokud se cítíte blokováni nebo nenaplnění v určitých oblastech svého života, nebo pokud se potýkáte s úzkostí, depresí nebo jinými duševními a emocionálními problémy, zvažte zahájit regresní terapii. Může vám pomoci najít uzdravení a žít plnohodnotnější život.