V případě dopravní nehody může dojít k věcné škodě nebo zranění poškozeného. Víte, jaké odškodnění následně může poškozený žádat?

Co o tomto odškodnění říká zákon?

Poškozený má v popsaném případě možnost žádat odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody. Zákonnou úpravu tohoto odškodnění přitom najdete v občanském zákoníku a zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Je otázka zavinění podstatná?

Otázka toho, kdo přesně dopravní nehodu zavinil, se obvykle řeší v rámci trestního nebo přestupkového řízení. Jednotlivé pojišťovny přitom velmi často žádají rozhodnutí o určení viníka nehody, aby poskytly odškodnění újmy na zdraví.

V některých případech ovšem není otázka zavinění podstatná pro poškozeného dopravní nehodou k vymožení odškodnění. Může se jednat například o spolujezdce řidiče, v případě kterého se vychází z principu objektivní odpovědnosti provozovatele daného vozidla.

Jaké náhrady může zraněný poškozený žádat?

Pokud v rámci dopravní nehody dojde ke zranění, stanovuje občanský zákoník hned několik druhů náhrad. V prvé řadě se jedná o bolestné, ztížení společenského uplatnění a případnou další nemajetkovou újmu. Zapomenout nesmíme ani na odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti či nákladů spojených s péčí o zdraví a další.

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.