Přihodil se vám při vykonávání pracovních povinností úraz? Jakožto zaměstnanec máte nárok na odstupné ve výši nejméně dvacetinásobku průměrného výdělku. Jaké pro to musí být splněny předpoklady?

Kdy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď?

Pokud zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dále konat dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď.

TIP: Řešíte pracovní úraz a trvalé následky? Zjistěte, na jaké odškodnění máte nárok.

Na jak vysoké odstupné má zaměstnanec nárok?

Jestliže dojde k rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z tohoto důvodu, má zaměstnanec od zaměstnavatele nárok na odstupné ve výši nejméně dvacetinásobku průměrného výdělku.

Kdy na odstupné zaměstnanec nárok nemá?

Na výše zmíněné odstupné nemá zaměstnanec nárok v případě, že byl rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle tohoto lékařského posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz a zaměstnavatel se zároveň zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1 zákoníku práce.

Přihodil se vám pracovní úraz? Obraťte se na specializovanou advokátní kancelář, která se orientuje ve spleti paragrafů a rozumí výpočtovému mechanizmu odškodnění.

Pro více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů navštivte web www.odskodnenizapracovniuraz.cz.