Stali jste se obětí dopravní nehody? A řešíte právě odškodnění nemajetkové újmy? Přečtěte si, do jakých 3 oblastí se dělí.

3 základní oblasti odškodnění

Při odškodnění dopravní nehody můžeme nemajetkovou újmu rozdělit do tří kategorií, a to konkrétně na odškodnění:

  • bolesti,
  • ztížení společenského uplatnění (trvalých zdravotních následků),
  • další nemajetkové újmy.

Odškodnění bolesti

Bolestné symbolizuje první náhradu nemajetkové újmy, kterou může poškozený uplatňovat. Při výpočtu se přitom vychází z hodnoty jednoho bodu pro odškodnění bolesti v daném roce. Tato hodnota se přitom každoročně odvozuje od jednoho procenta průměrné hrubé mzdy v předcházejícím kalendářním roce. V roce 2019 je hodnota tohoto jednoho bodu ve výši 318,85 Kč.

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění se obvykle hodnotí rok od autonehody, a to po určité stabilizaci zdravotního stavu. Pro jeho určení se využívá takzvaná Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, kterou vypracoval Nejvyšší soud. Tato Metodika se přitom využívá jak v rámci mimosoudního odškodnění dopravních nehod, tak i při soudních řízeních.

Další nemajetková újma přitom obvykle v praxi nebývá příliš poskytována v rámci mimosoudního řešení odškodnění dopravních nehod.

Pro více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod navštivte web www.odskodneninehody.cz.