K sepsání takzvané mediační dohody se přistupuje v případě, kdy strany konfliktu v průběhu mediace dojdou k nějakému řešení. Přečtěte si, kde je možné tuto dohodu uzavřít a kdo nese odpovědnost za její obsah.

Odpovědnost mají strany sporu

Strany sporu ví nejlépe, co přesně je pro ně důležité. A právě z toho důvodu jsou za znění mediační dohody odpovědní právě klienti. Mediátor tak má za úkol pouze to, aby své klienty úspěšně provedl procesem mediace. 

Na závěr mediace by tedy klienti měli mít jasno v tom, co potřebují oni a co naopak potřebuje druhá strana konfliktu. Stejně tak by měli vědět, jaké jsou jejich možnosti.

Jak je možné uzavřít mediační dohodu

Jak jsme již zmínili, mediační dohodu vypracovávají strany konfliktu. V praxi to v podstatě vypadá tak, že její znění diktují mediátorovi podle toho, na čem se v rámci mediace domluvily. 

Mediační dohodu lze uzavřít několika způsoby. Prvním z nich je na nějakou určitou věc. Například na to, že dojde k zaplacení faktur, kterých se daný spor týkal.

Mediační dohodu lze ale také uzavřít na dobu neurčitou. Jedná se například o případy, kdy bývalí manželé řeší, jakým způsobem bude dítě trávit letní prázdniny (střídavě u matky a otce).

Kromě toho lze ale mediační dohodu uzavřít na dobu určitou, kdy si společně specifikujete veškeré detaily ohledně data. Nejlépe to vysvětlíme na příkladu. Představte si třeba, že se rodiče domluví, že dítě bude trávit každý víkend u otce. Se začátkem letních prázdnin dítěti nastane speciální režim a 25. srpna se spolu strany sporu domluví na postupu na nadcházející školní rok. 

Kde je možné mediační dohodu uzavřít

K uzavření mediační dohody rozhodně nemusí dojít výhradně v kanceláři mediátora. Mnohdy je totiž vhodné se o obsahu mediační dohody pobavit například s vaším advokátem, daňovým poradcem nebo jiným odborníkem. K samotnému podpisu mediační dohody poté může dojít prakticky kdekoliv. 

Více článků z oblasti mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.