Slovo mandala pochází ze staroindického jazyka sanskrt a v překladu znamená ornament, střed, kruh, oblouk či dokonce magický kruh. Jedná se zpravidla o harmonický kruhový obrazec, kolem jehož středu jsou uspořádány pravidelné útvary, přičemž se v něm může mísit nespočet vzorů a barev.

Mandala symbolizuje jednotu a rovnováhu a můžeme na ni narazit v mnohých kulturách, náboženstvích, a dokonce i v přírodě.

V minulosti mandala sloužila lidské společnosti především pro komunikaci s bohy. Lze ji pozorovat v půdorysu rotund, v rozetových oknech křesťanských budov, v egyptském kole života, kamenných kruzích Stonehenge či v lapačích snů severoamerických indiánů.

Mandala ve 20. století

Ve 20. století Carl Gustav Jung mandalu zapojil do moderní psychoterapie. Nejdříve pomocí kresby kruhových ornamentů léčil sám sebe, později též své pacienty. Jung začal užívat termín mandala nejen pro náboženské účely, ale i pro terapeutické kresby a další kruhové útvary, a rozšířil tak význam tohoto slova.

Dnes můžeme mandalu běžně využít jako diagnostický nástroj v psychologii, k sebepoznání či relaxaci. Kreslení rozličných symetrických kruhových obrazců nám pomáhá nechat volně proudit naše myšlenky a pocity. Tato metoda sebevyjádření uvolňuje skryté emoce a tajemství, vryté v nejhlubších vrstvách vědomí.

Moderní mandaly

K tvorbě ornamentů je možné využít automatické kresby, kdy ruka pracuje bezmyšlenkovitě dle lidského podvědomí, nebo můžeme využít různorodé předlohy, šablony či omalovánky s mandalou pro děti i dospělé, jež pomohou uspořádat myšlenky, trénovat soustředěnost a zároveň relaxovat.

Není však nutné se vázat pouze na malbu a kresbu. K tvorbě mandal jsou vhodné taktéž různé přírodní substance, korálky, barevný písek, rýžová mouka či jiný sypký materiál.

Na základě barevných pískových ornamentů je mimo jiné založena tibetská mandala, při jejímž vzniku mniši pomocí miliónů zrnek písku vytváří dny až týdny pestré obrazce, které jsou ihned po dokončení během okamžiku zničeny.

Účelem ceremoniálu je zdůraznit, že vše je pomíjivé. Vše je v neustálém pohybu a směřuje k rovnováze a osvícení. Smysl zničení velkolepého díla je oslava moudrosti a soucitu a zároveň překonání lakoty, společenského postavení, sobeckosti a materiálních hodnot.

Již vypracovaný ornament můžeme dát i darem. Svým blízkým můžeme mandalu věnovat ve formě nástěnného obrazu, šátku, pexesa, samolepek na sklo či na zeď, nakreslené na kamenech, a dokonce i na kobercích.

Obecně výběr hotové mandaly závisí na osobnosti, prožitcích a účelu použití. V případě aplikace červené a oranžové barvy čerpáte z díla teplo a energii, zatímco modré a zelené ornamenty uklidňují.

Darovaná mandala pohladí po duši po estetické stránce a zároveň harmonický kruhový obrazec zklidní mysl.

Pokud na malou chvíli zastavíte a budete obrazec pozorně sledovat, tak spatříte, jak se jemné křivky ornamentu začínají vlnit, zpomalí se vám dechová frekvence, tep… a pak už můžete pouze v klidu relaxovat, meditovat či čerpat sílu a energii.

Velký výběr mandal pro různé příležitosti najdete na stránkách www.poznani-knihy.cz