Dopravní nehoda se může přihodit každému z nás. Stali jste se její obětí? Zjistěte, jak se postupuje při výpočtu odškodnění bolesti.

Výpočet se řídí Metodikou Nejvyššího soudu

Při výpočtu bolestného po dopravní nehodě se vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. S touto Metodikou se přitom pracuje při výpočtu bolestného u těch dopravních nehod, ke kterým došlo po účinnosti nového občanského zákoníku. Tedy od roku 2014.

V Metodice najdeme přehled bolesti

Součástí zmíněné Metodiky Nejvyššího soudu je sbírka bolesti (nebo přehled bolesti). Tato část je přitom pro samotný výpočet klíčová, jelikož díky tomu získáme základní bodový součet bolesti, kterou poškozený dopravní nehodou utrpěl.

Bodový součet může lékař navýšit

Ošetřující lékař poškozeného má možnost základní bodový součet navýšit. A to zejména v případech, kdy jsou s úrazem či léčbou spojeny další komplikace.

Komplikace se rozlišují na:

  • Lehké (například infekce rány)
  • Středně závažné (například flebotrombóza)
  • Závažné (například pneumonie)
  • A těžce závažné (například orgánové selhání)

Chcete výpočet provést svépomocí?

Jak je patrné, lékaři při výpočtu nevychází pouze z přehledu bolesti, ale mohou také zvážit navýšení bolesti. Každý případ je posuzovaný individuálně.

Bohužel se však někdy stává, že lékař učiní nesprávný výpočet. Opomene například některé položky bolesti nebo nevypočte body za operační zákroky.

V takovém případě máte možnost obrátit se na odborného znalce z oboru zdravotnictví. Ten následně výpočet provede kvalifikovaně a vy budete mít jistotu takového odškodnění bolesti po autonehodě, na které máte nárok.

Pro více informací navštivte web www.odskodneninehody.cz.