Utrpěli jste pracovní úraz a řešíte nyní, na jaké odškodnění bolestného máte nárok? Přečtěte si, jakou hodnotu má jeden bod bolesti v roce 2019 a jak se při odškodnění postupuje.

Z čeho se při odškodnění vychází?

Odškodnění bolesti při pracovním úrazu se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 276/2015 Sb., ve kterém je stanoven konkrétní výpočtový mechanizmus. Hodnota jednoho bodu bolesti přitom činí 250 Kč.

Pokud tedy zaměstnanec při vykonávání pracovních úkolů utrpí například zlomeninu hrudní kosti s posunem (80 bodů), bude mít nárok na bolestné ve výši 20 000 Kč (80 * 250 Kč). Základní hodnocení bolesti ovšem může být i navýšeno, pokud se objeví určité komplikace, nebo pokud bude způsob léčení náročný.

Jak se definuje bolest?

V rámci odškodnění pracovních úrazů se bolestí rozumí tělesné a duševní strádání, které je způsobeno:

  • poškozením zdraví, a to včetně stresu, obtíží a psychických symptomů, které obvykle poškození zdraví doprovázejí,
  • a léčením a odstraňováním následků poškození zdraví, a to včetně nejrůznějších komplikací, které vznikly v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem.

Lékařský posudek vám vydá ošetřující lékař

Při řešení odškodnění budete potřebovat lékařský posudek o hodnocení bolesti, který vám vydá ošetřující lékař. Pokud poškozený utrpí vážnější zranění a operační zákroky, lze doporučit, aby se ohledně bodového výpočtu obrátil na specializovaného znalce, který správně určí všechny body bolesti.

Pro více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů navštivte web www.odskodnenizapracovniuraz.cz.