Chcete zapracovat na svém koučinku? Zjistěte, jaké otázky si pokládat, abyste se lépe dobrali k řešení vašeho problému a posunuli jste se vpřed.

Zaměřte pozornost na to, co chcete

Upřednostňujete vzorec řešení, které problémy fixuje? V tom případě jej vyměňte za vzorec myšlení, který problémy opravdu řeší. Ze všeho nejdříve je však třeba si uvědomit, jak má vypadat to, co chcete. Díky tomu bude vaše vědomá i nevědomá mysl tímto způsobem směřovat svou pozornost. 

V koučovací metodice byste výše uvedené našli spíše pod označením CÍL. V praxi se však vyplatí používat spíše slovo ZÁMĚR, které nevytváří takový tlak. Dobře určený záměr odráží nás samotné. Pamatujte však, že se nejedná o konstantu. Náš záměr má totiž tendenci se vyvíjet společně s tím, jak se vyvíjíme. 

Zkrátka a jednoduše záměr symbolizuje to, čeho chceme dosáhnout na vědomé úrovni. Díky vědomému nastavení záměru zvyšujeme svou vnitřní sílu, zvedáme naši efektivitu i spokojenost. 

Uveďte záměr do reality

Jakmile máte představu o svém záměru, můžete jej uvést do reality. Pokud vás v průběhu toho budou přepadat pochybnosti o sobě samých, naučte si pokládat určité otázky. Právě ty vám mohou pomoct v tom, abyste se dostali z bludného kruhu stále stejných úvah. 

Takovou otázkou může být například:

  • Co je pro mě teď důležité?
  • Co by mi řekl na mou situaci někdo, kdo to pozoruje zvenčí? Co by mi řekl na podporu?

Vzorec myšlení pro řešení problému

Tím, že budete přemýšlet nad tím, co vám vadí, budete svůj stres neustále zvyšovat. Také tímto způsobem budete posilovat své bloudění v bludném kruhu. A může rovněž docházet ke zhoršování vašich pocitů. Pokud chcete dosáhnout jiného výsledku, je nutné především změnit zaměření své pozornosti a myšlení. Pamatujte na to, že pro koučink není důležitý problém jako takový, ale spíše jeho konstruktivní řešení. 

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz