Mediátor v rámci mediačního jednání v podstatě vystupuje jako průvodce a podporovatel. Právě jeho zásluhou mají strany sporu možnost se vyslechnout a pochopit svá stanoviska. V některých případech se však v rámci mediačního jednání mohou objevit určité bloky, s nimiž si mediátor musí poradit. Jaké techniky k tomu lze například využít?

Každý případ je individuální

Ze všeho nejdříve je nutné zdůraznit, že každý spor řešený mediací je individuální. A to, co platilo v jednom případě, nemusí nutně platit v druhém. Mediátor proto musí využívání mediačních technik vždy přizpůsobit dané situaci. Mediátor konflikt posunuje, svým způsobem jej rozvolňuje a tak strany sporu přibližuje společnému cíli.

Práce s tichem

Pod tímto označením se skrývá první z často využívaných technik. Pokud mediátor v rámci mediace dá prostor tichu, rozhodně to neznačí jeho neschopnost nebo snad nevědomost. Obzvláště v rodinných sporech bývá atmosféra mnohdy velmi tíživá a emoce by měly mít šanci dostat se na povrch. V takových chvílích proto může být na místě dát stranám sporu příležitost se díky tichu nadechnout.

Spojování stran

Spojování stran se týká celého mediačního jednání. Mediátor by přitom měl dbát na to, aby míru spojování správně uchopil a jeho tenkou nit nepřetrhl. Například příliš horlivé spojování může být stranám konfliktu v některých případech nekomfortní a překračovat míru.

Zachycení a popsání momentů a myšlenek

Mediátor v rámci mediace pracuje se zachycením a následným popsáním důležitých momentů a myšlenek zúčastněných stran. Ty se mohou odehrávat na pozadí a klientům vlivem emocí přirozeně unikat. Zásluhou popsání dané situace však mediátor může přispět ke zmírnění napětí.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.