Veřejné listiny, které byly vydány Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a jejich následné použití si v mnoha případech vyžaduje následné ověření úřady, což může být finančně a časově náročné Spojené království 5. října 1961 přistoupila k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin v Haagu. Tato úmluva proces legalizace zjednodušil a stačí v případě použití veřejné listiny, aby byla opatřena apostilou.

Co jeto vlastně Apostilla?

Apostille (apostila, apostil) charakterizujeme jako doložku, kterou vydává příslušný orgán státu. Příslušný orgán osvědčuje pravost podpisu, funkce osoby, která podepsala danou listinu, případně pravost pečeti nebo razítka na listině. .Mezi nejčastěji apostilované listiny řadíme oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní lis, ale řadíme zde i listiny, které mají obchodní obsah, jako doklad o registraci ochranné známky, živnostenský list a výpis z obchodního rejstříku.

Pro celé Spojené království je oprávněn apostiláciou orgán nazývané jako Legalisation Office of the Foreign & Commonwealth Office V případě pokud máte založenou obchodní společnost podle prava common law v Anglii a rozhodnete se otevřít účet v bance na Slovensku, je třeba předložit bance Certificate of Good StandingTento dokument je třeba osvědčit jinak vám ho nebudou akceptovat, takže v tomto případě se budete muset obrátit na Legislation Office, kde vám konkrétně dokument Certificate of Good Standing osvědčí apostilou. Tato listina pak bude akceptována už v konkrétní bance nebo v kterémkoliv smluvním státě Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.

Pokud se Vám naskytne takový problém a nebude si umět poradit jak dál obraťte se na náš tým profesionálů. Bezprostředně a bezproblémů Vám vyřídíme apostilu na jakoukoliv listinu a ktomu i překlad do cizího jazyka, aby požadovaný dokument splňoval potřebné požiadavkz v cizím státě Vaše dokumenty proto budou s určitostí uznány.