V loňském roce Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které řeší právo poškozeného dopravní nehodou žádat také odškodnění snížení tržní ceny vozidla po jeho opravě. Víte, zda je možné žádat tuto náhradu od pojišťovny viníka dopravní nehody?

Pojišťovna odmítla proplatit náhradu

Celou problematiku si vysvětlíme na jednom případu z praxe. Existuje případ dopravní nehody, kdy poškozený uplatňoval odškodnění nákladů na opravu svého vozidla u pojišťovny viníka dopravní nehody. Toto odškodnění přitom vychází z titulu takzvaného povinného ručení. Pojišťovna viníka přitom v tomto konkrétním případě poškozenému uhradila náklady na opravu vozidla.

Poškozený následně také požadoval odškodnění snížení tržní hodnoty vozidla. Konkrétně se jednalo o částku rovnající se rozdílu mezi hodnotou vozidla před havárií a hodnotou vozidla po jeho opravě. Pojišťovna viníka dopravní nehody ovšem tuto náhradu odmítla proplatit. Poškozený se proto následně rozhodnul podat žalobu k civilnímu soudu.

TIP: Stali jste se obětí dopravní nehody? Kontaktujte advokátní kancelář, která se na odškodnění dopravních nehod specializuje.

Soudy žalobu zamítly

Popisovaný poškozený s podanou žalobou neuspěl, a to jak u soudu prvního stupně, tak i následně u soudu odvolacího. Soudy totiž dospěly k názoru, že poškozený není oprávněn žádat odškodnění snížení tržní hodnoty vozidla v případě, že jeho vozidlo bylo uvedeno do funkčního stavu. Poškozený dopravní nehodou se však nevzdával a podal dovolání k Nejvyššímu soudu. A až zde uspěl.

Jak Nejvyšší soud rozhodnul?

Nejvyšší soud se rozhodnul pro vrácení případu k novému projednávání. Následně s ohledem na právní závěry nálezu Ústavního soudu stanovil, že rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla před dopravní nehodou a obvyklou cenou vozidla po opravě představuje také majetkovou škodu pro poškozeného. A to za předpokladu, že se hodnota vozidla po jeho opravě nedostala na původní obvyklou cenu.

V případě, že tuto problematiku rovněž řešíte, doporučujeme se obrátit na specializovanou advokátní kancelář. Je přitom třeba počítat s tím, že každý případ odškodnění dopravní nehody je individuální a záleží tak na konkrétních okolnostech.