Každý, kdo uvažuje nad koupí pozemku, bytu či domu, chce tuto nemovitost pořídit co nejvýhodněji. Proč zbytečně platit navíc provizi realitní kanceláři, když si lze bydlení obstarat i formou dražby, u níž vyvolávací ceny startují na 2/3 hodnoty nemovitosti?

O co se jedná?

Exekuční dražba nemovitostí se týká těch majitelů, kteří se dostali do složité finanční situace kvůli neplacení dluhů. Soudní exekutor vydá příkaz ke zpeněžení nemovitosti v dražbě. Výtěžkem z dražby je poté dluh, nebo jeho část uhrazena. Tímto způsobem lze dražit byty, rodinné domy, pozemky, rekreační a komerční objekty atd. V současné době jsou dražby nemovitostí nedílnou součástí trhu s realitami, neboť jsou výhodnou příležitostí ke koupi.

Co vás přesvědčí?

Dražby nemovitostí v exekuci jsou bezpečnou a transparentní cestou, jak získat vlastní bydlení. U jakého jiného prodeje se setkáte s tím, že bude objektivně stanovena cena a současně obdržíte znalecký posudek s podrobnými informacemi týkající se nemovitosti? Systém dražení je velice jednoduchý a k ničemu vás nezavazuje. Jedinými podmínkami jsou plnoletost a právní způsobilost. Dražit je možné buď jako přímý účastník na Exekutorském úřadě, nebo z pohodlí domova formou elektronických aukcí.

Jak to funguje?

Nemovitosti v dražbě vyžadují složení dražební jistoty neboli částky uvedené ve dražební vyhlášce. V případě nezískání nemovitosti vám bude tato částka neprodleně vrácena zpět. Během dražby dochází díky nabídkám k navyšování ceny, dražba končí příklepem nejvyšší nabídky. Pokud jste byli úspěšní, obdržíte od exekutora potvrzení, kde jste uvedeni jako vydražitelé nemovitosti. Poté je třeba do uvedeného data doplatit její cenu, čímž se oficiálně stáváte majiteli nemovitosti. Exekutor následně učiní veškeré potřebné úkony na Katastrálním úřadě.