Sídla firem zřízená v tzv. virtuálních kancelářích jsou dnes zcela běžným jevem. K profesím, které tohoto způsobu podnikání využívají nejčastěji, patří především takové, které z podstaty svého byznysu vlastní kancelář téměř nepotřebují. Jsou to zejména nejrůznější poradci, projektanti, IT odborníci či designeři webových stránek. Za přispění moderních technologií mohou tito lidé pohodlně pracovat doma a obchodní schůzku si dát třeba v kavárně, nebo v případě potřeby využít právě zázemí provozovatele svého virtuálního sídla.

Sídlo firmy a důvody obliby virtuálních kanceláří

Výhod virtuálních kanceláří hojně využívají též zprostředkovatelé nejrůznějších finančních a pojišťovacích produktů, účetní a podnikatelé z oblasti obchodu a služeb. Mnozí experti, kteří poskytují konzultace velkým společnostem, se povětšinou bez tradičního zázemí docela dobře obejdou a navíc často nechtějí jako sídlo svojí firmy uvádět soukromou adresu, což je celkem pochopitelné. Zřídit tedy sídlo pro svou firmu na jiné, navíc prestižní adrese a využívat služeb s tím spojených, je pro ně celkem jednoznačnou volbou.

Virtuální kancelář zpravidla nabízí vcelku komfortní zázemí, „dobrou adresu“ a spoustu doplňkových služeb.

Podnikateli se dostane všeho. Počínaje digitalizací veškeré došlé pošty a telefonních hovorů až po plnohodnotný administrativní servis. Navíc se vyhne komplikovanému zajišťování celé agendy spojené s pronájmem sídla a s kompletním zajištěním zaměstnanců. Není proto divu, že je tato forma provozování živnosti tolik populární. Je rovněž zřejmé, že ji mnoho podnikatelů využívá ze zcela legitimních a pochopitelných důvodů. Ovšem i zde se najdou takové společnosti, které nemají zcela čisté úmysly. Pár řádek na toto téma je k nahlédnutí zde.

„Dobrá adresa“ má stále svoji cenu

Reprezentativní adresa v centru našeho hlavního města nebo v některé ze známých a obchodem proslulých evropských metropolí bude mít nejspíše pro podnikatele vždy svou cenu. Dokáže usnadnit navazování obchodních vztahů a může přispět i k rozšíření klientely. Firmě sídlící na prestižní adrese je často automaticky přisuzována vyšší míra serióznosti a významu a to bez ohledu na skutečný stav věcí.

Být registrován ve velkém městě vždy znamenalo méně kontrol

Jednou z výhod registrace firmy na virtuální adrese v některém z velkých měst byla do nedávna nižší četnost kontrol ze strany úřadů. Pravděpodobnost takové kontroly byla řádově nižší než někde na venkově, kde měli úředníci za úkol zkontrolovat mnohem menší množství podnikatelských subjektů. S úpravou pravidel o místní příslušnosti kontrolních úřadů, však tato diskutabilní výhoda pominula. Dnes je v zásadě kterýkoliv inspekční orgán oprávněn provést kontrolu firmy bez ohledu na to, v kterém kraji či městě je registrována. Ještě poměrně nedávno si však například finanční ředitelství ve snaze zajistit kontrolu co největšího počtu firem, vypomáhalo vykázáním značného množství z nich z velkých měst jako je Praha do krajů, kde skutečně vyvíjejí svou podnikatelskou činnost.

ČETNOST FINANČNÍCH KONTROL

V prvním sloupci jsou uvedeny finanční úřady s nejmenší a největší četností kontrol a druhý sloupec tabulky pak ukazuje přibližný počet let, za který mohla každá firma v průměru finanční kontrolu očekávat.

Nejmenší četnost:
FÚ pro Prahu 2191
FÚ pro Prahu 6144
FÚ pro Prahu 3138
Největší četnost:
FÚ v Mnichově Hradišti9
FÚ v Konici10
FÚ ve Voticích10

Dobrých důvodů pro fungování ve virtuální kanceláři je stále dost

Bez ohledu na výše uvedené změny týkající se dohledu státních úřadů, zůstává mnoho dobrých důvodů, pro které stojí za to, služeb virtuálních sídel i nadále využívat. Úspory za pronájem skutečných kancelářských prostor mohou zejména ve velkých městech dosahovat i mnohatisícových částek a o mzdových nákladech na zaměstnance to v dnešní době platí dvojnásob.

Celková finanční výhodnost podnikání za přispění virtuální kanceláře je zcela evidentní!

Kvalitu poskytovatelů virtuálních sídel vždy předem ověřte

Pokud také dojdete k závěru, že pro vás bude výhodnější, svěřit běžný provoz kanceláře do rukou specialistů, pak máte na vybranou z dlouhé řady společností, které se o to rády postarají. Vyberte si však až po důkladné úvaze, jelikož šíře i kvalita nabízených služeb může být velice rozdílná. A věřte, že pouze zajímavě znějící adresa bez hodnotného servisu a solidního zázemí vašemu podnikání úspěch nepřinese.