Searching Engine Optimizing SEO Browsing Concept

Pokud jste již někdy alespoň trochu zabrousili do oboru internetového marketingu, bezpochyby jste se setkali s pojmy SEO a SEM. Oba prostředky se snaží umožnit co možná nejlepší viditelnost na internetu, oba jsou nástroji internetového marketingu. Ale v čem se tedy vlastně liší? To bychom vám v tomto článku rádi objasnili.

Přizpůsobování SEO a SEM

Hlavní rozdíl spočívá v tom, že SEO se přizpůsobuje algoritmům vyhledávání a za pomocí různých vylepšení webu. Jinými slovy na základě zlepšení kvality webu z pohledu algoritmu vynáší postupně stránku na vyšší a vyšší pozici v žebříčku výsledků. Dalo by se vlastně říci, že SEM za těchto okolností funguje přesně naopak; místo toho, aby se přizpůsobil podmínkám, raději okolí přetváří (díky cílené reklamě).

Fungování SEO

SEO, jak už bylo výše zmíněno, přizpůsobuje webovou stránku tak, aby co nejlépe odpovídala modelu, který algoritmus vyhledávače upřednostňuje a zvýšila tak jeho pozici ve výsledcích. Tento model se skládá z on page a off page faktorů, přičemž off page faktory mají vyšší podíl na PR (page rate), protože se dají hůře ovlivnit.

Další aspekt rozdílnosti je v době trvání, během které SEO probíhá. Jde o to, že SEO by v ideálním případě mělo probíhat po celou dobu existence stránky. Za prvé proto, že efekt se dostaví až po několika týdnech, nebo dokonce měsících, za druhé se algoritmy vyhledávačů nepřetržitě vyvíjí – některé vydávají nové aktualizace dokonce téměř každý den – a takovým tempem by se snadno mohlo stát, že optimalizace zastará, díky čemuž se webová stránka propadne zpět na konec seznamu.

Díky finální kvalitě je tu vysoká pravděpodobnost konverze, což znamená, že docílíme záměru, který jsme měli v úmyslu. Takovým záměrem bývá především proměna návštěvníka v zákazníka.

Fungování SEM

SEM (marketing pro vyhledávače) se nesnaží cílit k lepší kvalitě stránky, která by vedla k „přirozenému“ zvýšení PR, zaměřuje se především na placené reklamní systémy. Nejedná se o dlouhodobou formu propagace, protože je přímo závislá na financích. Navíc má mnohem nižší konverzi.

Oproti SEO má však jednu podstatnou výhodu a tou je okamžitý účinek. Ve chvíli, kdy si reklamu zaplatíte, dostanete ji a dostanete s ní i cílený výsledek. Krom toho poskytuje statistiky, které vám průběžně ukazují, jak si vaše webová stránka vede například oproti minulému roku.

Financování

Velkou výhodou SEO jsou dlouhodobě nižší náklady investované do návštěvnosti. Naproti tomu může být financování SEM poměrně nákladné, protože se musí provádět nepřetržitě.

Časová náročnost

Bohužel však – na rozdíl od SEM – SEO nefunguje ze vteřiny na vteřinu. SEO tedy SEM převyšuje časovou náročností hned několikanásobně. Nejprve je potřeba optimalizaci vytvořit, což samo o sobě zabere nějaký ten čas. I tak se to však nevyrovná době, která je potřeba, aby se účinky SEO projevily. Tato doba může mít trvání od několika týdnů do několika měsíců. Na druhou stranu má ale delšího následného trvání. Trvání SEM končí ve chvíli, kdy končí jeho financování.

Kombinace obou forem internetového marketingu

Nejlepších výsledků však velmi pravděpodobně dosáhnete kombinací obou metod, což se vyplácí třeba při zakládání nového e-shopu. Pomocí SEM rychle zviditelníte svou značku a získáte tak zpětné odkazy pro SEO, což vám pomůže v pozdějších etapách existence e-shopu.