V dnešní době k získání dobrého zaměstnání nestačí jen absolvování studia s dobrými výsledky. I když prospěch samozřejmě hraje velkou roli, podstatné jsou zejména předpoklady pro uplatnění uchazeče o pracovní místo v praxi. Proto by žádný student neměl podceňovat znalost cizích jazyků.

Už na střední škole můžeme získat důležité zkušenosti

I když je v současnosti kladen obrovský důraz na vysokoškolské vzdělání a většina z nás usiluje o získání alespoň bakalářského titulu, právě střední škola nám poskytuje předpoklady pro úspěšně složení přijímacích zkoušek. A nejen to – teprve během středoškolského vzdělávání se řada z nás rozhoduje pro obor, kterému se budeme profesně věnovat.

Co nám dá kvalitní středoškolské vzdělání

Správně zvolená škola by nám měla poskytnout jak dostatečný všeobecný přehled, tak i hlubší znalosti ze zvolených oborů. Proto by budoucí studenti měli volit takovou školu, která se specializuje na jim blízké odvětví, případně jim umožňuje vybrat si z dostatečně široké škály volitelných předmětů. Jen tak mohou studující rozvíjet své zájmy a získávat hlubší vědomosti v konkrétních oblastech.

Výuku jazyků bychom neměli podceňovat

Dostatečná znalost cizích jazyků je v dnešní době nepostradatelná. Zejména bez angličtiny se na téměř žádné pozici neobejdeme. Pracujeme-li ve službách, téměř na všech místech v naší republice přicházíme do kontaktu s cizinci. A ve větších městech, zejména v Praze, sídlí velká škála firem, které ve svých kancelářích komunikuji hlavně v angličtině. V těchto společnostech se bez perfektní znalosti cizího jazyka neobejde nejen vyšší management, ale ani asistentky, sekretářky, recepční a další administrativní zaměstnanci.

Anglicky se nejlépe naučíme během studia v zahraničí

I když se v současnosti klade na českých středních školách důraz na výuku jazyků, opravdu kvalitní znalosti angličtiny získáme pouze při studiu v některé ze zemí, kde je oficiálním jazykem. Několik hodin sebekvalitnější výuky týdně nám totiž nikdy neposkytne takovou praxi, jako nepřetržitý pobyt mezi rodilými mluvčími. Dokonce i při studiu na tuzemské škole, kde výuka probíhá čistě v angličtině, nezískáme až tak velkou praxi jako v zahraničí; i když jsme v hodinách nuceni pouze angličtinu, minimálně část spolužáků vždy tvoří Češi. A s těmi automaticky komunikujeme v naší mateřštině.

Výhody studia na střední škole v USA

Studium v USA přináší studentům možnost umístění na státní střední škole. K dispozici mají nepřetržitou asistenci z České republiky i od koordinátorky přímo v USA. Na své americké škole mají studenti možnost účastnit se řady kulturních, sportovních i společenských akcí a mnoha dalších aktivit. A navíc jsou pro ně pravidelně pořádány akce přímo vysílající organizací.

Studium na střední škole v USA zprostředkované organizací CCI je finančně nejzajímavější možností ročního pobytu na škole v anglicky mluvící zemi. Zajištěny jsou i transfery z letiště.

Stipendium umožní studium zcela zdarma

Na studium v USA je možné získat i stipendium, které umožňuje studovat bezplatně celých 10 měsíců. Hrazena je dokonce i letenka. Cílem stipendijního programu je umožnit talentovaným dětem studium na střední škole v USA zcela zdarma.

Stipendium mohou získat studenti, kteří měli z angličtiny v posledních dvou letech maximálně dvojku, jejich studijní průměr byl maximálně 2,0 a zároveň neměli žádnou horší známku než 3.

Podmínkou je také složení zkoušky z anglického jazyka a narození mezi 10. 3. 2002 a 1. 8. 2005. Součástí konkurzu je mj. napsání eseje na téma “Proč chci studovat rok na střední škole v USA?”.

Nejlepší ze studentů, kteří se zúčastní výběrového řízení, získává stipendium v hodnotě 250 000 Kč.