PELICAN je chytrý pták. PELICAN ví, že lidé milují dobré filmy. A filmový průmysl je důkazem toho, že dobrý film může mít obrovský dopad na společnost i jednotlivce. A co teprve na takovou jazykovou třídu!

Naši studenti, zejména pak ti, kteří navštěvují pomaturitní studium jazyků, by mohli o filmových pátcích vyprávět. A naši lektoři, ti by zase mohli vyprávět o tom, jak velký pozitivní dopad skutečně sledování filmů v originálním znění v rámci jazykových lekcí, má.

Nebojte, není to jen tak! Ač se výuková hodina s filmem může zdát jako odpočinková, je tomu přesně naopak.

A právě v dnešním článku si představíme pár tipů, jak s filmovou lekcí správně naložit, aby se žádný lektor jazyka nemohl cítit špatně z toho, že se jeho studenti, ať už navštěvují právě výše zmíněné pomaturitní studium nebo třeba firemní jazykové kurzy angličtiny, flákají. To by totiž PELICAN nikdy nedopustil. A dnes přináší pár tipů na aktivity do filmových hodin i pro Tebe!

Diskuse ještě před začátkem filmu

Začít film diskuzí je skvělý způsob, jak studenty dostat do nálady filmu ještě před jeho začátkem. Zároveň je tak nenásilným způsobem „přinutíme“ přemýšlet v cizím jazyce o hlavních tématech. Předtím, než si se studenty film pustíte, zkuste si položit několik otázek, které s obsahem filmu souvisí.

Máte kurzy angličtiny a budete sledovat Kapitána Ameriku? Pobavte se o tom, jestli studenti někdy nesouhlasili s přítelem ohledně něčeho důležitého. Co udělali, aby se smířili? Jestliže studenti budou přemýšlet o tom, co budou sledovat, procvičí si nejen slovní zásobu!

Poslech

Už samotné sledování filmu a jeho poslech je obrovským procvičením reálného jazyka samo o sobě. Filmy nejsou vytvářeny speciálně pro studenty učící se daný jazyk, ač by to možná naši studenti navštěvující pomaturitní studium angličtiny a němčiny jistě ocenili.

Nicméně, namísto strojeného jazyka v nich najdeme jazyk a výslovnost, které se skutečně užívají. Což ze sledování filmu dělá skvělé poslechové cvičení! Tip pro poslechovou aktivitu: Vyberte jeden dialog z filmu, předtiskněte jej na papír – vynechte ovšem nějaká slovíčka. Studentům pak dejte za úkol, že v rámci sledování filmu musí chybějící výrazy doplnit!

Napište shrnutí

Moment, co že se to v dané scéně zrovna odehrálo? Někdy se události ve filmech dějí tak rychle, až je těžké udržet s nimi krok. Z velké části má však divák povědomí o tom, co se s postavami na obrazovce děje.

Použijte to jako lektor ve svůj prospěch! Jazyková škola z Brna PELICAN radí: Po scéně, nebo několika scénách, pozastavte film a nechte své studenty, aby napsali shrnutí toho, čeho právě byli svědky!

Zkuste předvídat

Jasně, tento bod asi nebude mít úplně význam u známých klasik jako je film Titanic. Nicméně, když už máte film pozastavený, nechte studenty chvíli diskutovat o tom, co by se mohlo stát s postavami dál.

Skvělé cvičení pro procvičení modálních sloves! Zapište si, co studenti říkají. Po shlédnutí dalšího úseku diskutujte o tom, zda byly předpovědi studentů správné.

Tiché shrnutí

Podobnou zábavnou aktivitou je situace, kdy sice film běží dál, nicméně – zvuk je vypnutý! Studenti se na film dívají a dělají si poznámky toho, co se asi děje, co která postava říká. Protože to však neslyší, musí hádat (na základě gest, mimiky a dalších vizuálních stop), co si postavy říkají. A, co si budeme povídat, některé tipy mohou být skutečně legrační.

Tak co, ještě pořád si myslíš, že sledování filmu do hodin výuky jazyka nepatří, že se jedná o výjimku a odpočinek až na konci školního roku/kurzu? Tak doufáme, že jsme Tě dnes vyvedli z omylu. Aktivit k filmovému dnu může být totiž ještě daleko víc! Stačí se toho nebát a být trochu kreativní!

Tvůj PELICAN