Nesoustředěnost u dětí řeší řada rodičů, ale i učitelů. Co se vlastně skrývá pod slovem soustředěnost a jak ji lze u nejmenších podporovat?

Co je soustředěnost

Soustředěnost je schopnost koncentrace jedním směrem. V podstatě to tedy znamená, v jaké míře se dokážeme na nějakou činnost zaměřit. Nesoustředěnost poté znamená přesný opak. Nesoustředěnost u dětí se projevuje tak, že nedokáží udržet koncentraci na jednu věc, aktivitu nebo činnost. 

Nesoustředěné dítě má tendenci od aktivit odbíhat. Zpravidla také neposlouchá a věnuje se něčemu jinému. Kromě toho lze zmínit i určité fyzické projevy, kterými může být kroucení, nadskakování a celkový neklid. 

Soustředěnost ovlivňuje pořádek kolem nás

Mnoho dětí si nedokáže udržet pořádek kolem sebe. Zkrátka a jednoduše na to nejsou naučené. Pokud se však nacházíme v prostředí, kde vládne chaos a zmatek, přirozeně nejsme schopni zde stoprocentně fungovat a koncentrovat se. A stejné je to i u dětí.

Pokud uklízíme za své děti, může to v nich způsobovat zmatek. Jelikož rázem neví, kde se daná věc nachází a jejich pozornost je roztříštěná. Veďte je proto k tomu, aby si samy uklízely své oblečení, hračky i školní pomůcky. Díky tomu se dokáží v prostoru orientovat a na danou činnost se lépe soustředit. 

Zkuste se sami zamyslet nad tím, jak byste se dokázali soustředit na vaření, kdyby vám každý den někdo přerovnal vaše věci. Rázem byste si nebyli jistí, kde se všechny suroviny nachází a všude by zavládl zmatek. Podobně je tomu právě i u dětí. 

(Ne)soustředěnost mohou ovlivnit rodiče i učitelé

Soustředěnost podpoříte například tím, že děti necháte dokončovat dané akce či aktivity. Mnoho rodičů to nevydrží a do úkolu zasáhne, aby tímto způsobem ušetřili čas. S vědomím toho, že to přece udělají rychleji než jejich děti. Nicméně tímto způsobem své ratolesti učíme to, že aktivity není třeba dokončovat a že u nich nedokáží vydržet.

Více informací z oblasti vzdělávání najdete na www.basic.cz