Dopřejte si nyní chvíli prostor k zamyšlení a odpovězte si na otázku, kdy jste naposledy ztratili pojem o čase. Kdy jste prakticky zapomněli jíst, jelikož jste do nějaké činnosti byli zcela ponoření? Jedná se o stav označovaný jako flow. Bohužel však současná společnost má mnohdy problém jej dosáhnout.

Umíte se soustředit?

V minulosti měli lidé jasně stanoveny hranice a přesně věděli, co se od nich očekává. Hranice jejichž možností byla odvozena od toho, do jaké rodiny se tito lidé narodili. 

V současné době si hranici možností udává každý jedinec sám. Setkat se můžeme s takzvaným terorem mnoha příležitostí. A s tím souvisí i stres vyplývající z toho, zda bylo naše rozhodnutí správné. Často se také potýkáme s prokrastinací, pocity nenaplnění a nízkou efektivitou. 

TIP: Zajímáte se o svůj osobní rozvojový plán? Zúčastněte se kurzů koučinku se srozumitelným výkladem. 

Znáte svou motivaci?

Naše motivace může být vnitřní a vnější. Vnější motivace na nás funguje z krátkodobého hlediska. Na druhou stranu vnitřní motivace může být naším motorem po dlouhou dobu. 

Mezi naše nejsilnější vnitřní motivátory patří především naše postoje a přesvědčení, potřeby, hodnoty a zájmy. Naše vnitřní motivace není v průběhu života konstantní. Naopak se může měnit a vyvíjet podle toho, co je pro nás v dané etapě života důležité. Vnější motivací může být například finanční odměna či pochvala druhého člověka. 

Jak posílit svou vůli

Naše vůle je dovednost, kterou je možné trénovat a posilovat. Ale jak na to? Navést vás k tomu mohou následující body.

Myslete na to, že případné nezdary jsou neodmyslitelnou součástí naší cesty. Uvědomte si, že každá zkušenost nás přirozeně posouvá kupředu. Pokud chcete dosáhnout nějakého většího cíle, rozdělte si jej na menší díly. 

Jakmile si vyberete určitou činnost, věnujte jí plnou a soustředěnou pozornost v krátkých časových intervalech. Dopřejte si přestávky. Vždy od sebe žádejte více, než jaká je vaše běžná úroveň výkonu. 

Nezapomínejte na okamžitou zpětnou vazbu a zhodnocení uplynulé etapy. Z obtížného udělejte snadné, z nudného zajímavé. A tímto způsobem se vyhněte boji s odkládáním okamžitého prožitku. 

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz