Dopravní nehoda se může někdy přihodit opravdu rychle. Člověk jen mrkne a rázem je všechno jinak. Pokud při této nešťastné události dojde ke zranění, má poškozený (který není viníkem nehody) právo na odškodnění. U koho jej lze žádat a o jaké konkrétní náhrady se jedná?

Odškodnění se žádá u pojišťovny vozidla viníka

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla stanovuje, že poškozený má právo uplatňovat svůj nárok na odškodnění dopravní nehody přímo u pojišťovny vozidla viníka. Mnoho poškozených si totiž v rámci odškodnění újmy na zdraví nepřeje uplatňovat náhrady přímo vůči viníkovi nehody, a to z nejrůznějších osobních důvodů.

Jaké náhrady může poškozený žádat?

Pokud při dopravní nehodě dojde ke zranění, může poškozený žádat několik náhrad, které stanovuje občanský zákoník.

V prvé řadě se jedná o odškodnění bolestného a trvalých zdravotních následků (neboli také ztížení společenského uplatnění). Pro bodové ohodnocení bolestného se přitom používá Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Poškozený dále může žádat náhradu ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Výše ušlého výdělku se přitom odvíjí od příjmů, které měl poškozený před dopravní nehodou. 

Zapomenout nesmíme ani na náhradu nákladů spojených s péčí o zdraví (náklady léčení, náklady péče, cestovné, apod.), případně náhradu za bezplatně poskytované práce

Každý případ je posuzován individuálně

Závěrem je nutno dodat, že poškozený nemá automaticky právo na veškeré zmíněné náhrady. Každý případ je totiž posuzován individuálně a uplatňovat lze pouze takové náhrady, které jsou oprávněné a doložitelné

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here