Krize ať už rodinná, finanční nebo osobní, tak může vyústit v něco, může zadělat na velké problémy, pokud řešením nebudete dlouhodobě zabývat a necháte vyústit v něco, co už nebudete mít jednoduše pod kontrolou. Pro některé, bohužel, je řešení snadné, proto hlavně u svých blízkých sledujte, jestli nesahají po řešení, které zadělá ještě na větší problémy. Máte pocit, že někdo ve vašem okolí by mohl být pod vlivem drogy? Jak se to projevuje? Každá droga má trochu jiné účinky, takže i člověk pod vlivem se chová jinak. Léčba závislostí je dlouhodobou záležitostí. To je důvod, proč se již žáci ve školách učí, že by je ani neměli zkoušet. Bohužel, zvědavost je silná, a tak i přes veškerá varování každoročně drogu vyzkouší noví a noví lidé.

Marihuana

Pokud někdo užije marihuanu, stane se tak obvykle kouřením. To pak můžete poznat podle typického zápachu. Člověk pod vlivem marihuany může pociťovat euforii, působí neklidně, je v útlumu. Často se dostavuje také bezdůvodné chichotání či paranoia. Někteří jedinci mohou mít sluchové, zrakové či hmatové halucinace. I marihuana je tedy droga, na níž může vzniknout závislost. Léčba závislosti na drogách se pak neliší od ostatních drog.

Extáze

Člověk pod vlivem extáze nekomunikuje se svým okolí, je uzavřen ve svém vlastním světě, kde prožívá euforii. Má lepší náladu, stres zmizí, má dostatek energie, nepotřebuje spát ani jíst. Intoxikovaná osoba je často neklidná a může působit zmateně.

Pervitin

Člověk pociťuje náhlý příval energie, je extrémně hovorný, ale může způsobit „zrychleným“ dojmem. Často přeskakuje z jednoho tématu na druhé bez zjevné souvislosti. U pervitinu je častá také zvýšená chuť na sex.

Kokain

Účinky kokainu jsou obvykle okamžité a silné. Působí však krátkodobě, a to 30 až 90 minut po požití. Navozují silný pocit euforie a vzrušení, na které se dá snadno zvyknout. Proto je droga tak nebezpečná. Intoxikovaný člověk je družný, sebejistý, někdy však může zkresleně vnímat realitu a snadno se stane agresivním.

Heroin

Člověk, který je pod vlivem heroinu, je obvykle velmi klidný. Droga má sedativní účinky, dokáže osobě ulevit od starostí. Tato se pak pohybuje (pokud je vůbec schopna pohybu) pomalu, má zúžené zornice, působí ospale, dýchání je zpomalené. Heroin tlumí vnímání bolesti. Ačkoli je nejznámější injekční užití, není to nutné. Heroin lze též kouřit, šňupat či inhalovat. Ne vždy tak musí být patrné vpichy po jehle.