Ionizátory vody jsou malé domácí spotřebiče, které kalibrují úroveň pH vody z vodovodu, aby byla alkaličtější nebo kyselejší. Všeobecným pravidlem je, že voda s pH vyšším než sedm je zásaditější a voda s pH nižším než sedm je kyselejší. Voda s hodnotou pH sedm se považuje za neutrální a bezpečnou pro přípravu kojenecké výživy, jedení nebo užívání léků.

Ionizace vody je relativně nový koncept v USA a Evropě, ale technologie alkalické vody se v Japonsku a jiných částech Asie používá mnohem déle. První komerční ionizátor vody byl vyroben v roce 1950, ale pro jeho velké rozměry se používaly jen v nemocnicích. V roce 1958 začali japonští výrobci vyrábět domácí ionizátory vody, které byly certifikovány jako zdravotnické pomůcky. Brzy následovala Korea, která je začala vyrábět od 70. let 20. století. Dnes se tento speciální filtr na vodu vyrábí v USA, ale také v Evropských zemích.

Jak funguje ionizátor vody?

Ionizátor vody se připojuje na vodovodní kohoutek. Z důvodu eliminace kontaminantů a produkci antioxidantů. Toto zařízení má za úkol transformovat vodu z vodovodu procesem zvaným elektrolýza. Elektrolýza je proces, který poprvé publikoval vědec Michael Faraday v roce 1834. Dnes každý ionizátor obsahuje desky, které podporují proces elektrolýzy i v domácích podmínkách. Když elektrický proud přechází vodou z vodovodu, rozděluje vodu na částice vodíku a kyslíku. Ionizátor vody pak odsaje různé vodní ionty, aby je udržel oddělené. Alkalická voda je tvořena zvýšenými hladinami záporně nabitých iontů. Kyselá voda je tvořena kladně nabitými ionty.

Základní benefity, které přináší ionizátor vody

1, Boj proti rakovině

Jednou z největších výhod ionizátoru vody je prevence rakoviny. Rakovinu způsobují hlavně látky, které nazýváme jako kyslíkové radikály. Jedná se o látky, které vznikají jako vedlejší produkt různých důležitých metabolických funkcí. Tyto radikály jsou nestabilní molekuly a napadají buňky v těle, následkem čehož mohou vznikat různé mutace, které jsou hlavními spouštěči nádorových onemocnění. Proti těmto radikálům účinně bojují antioxidanty, které produkuje ionizátor ve formě hydroxidových iontů (OH-). Tyto ionty fungují podobně, jako jsou vitamíny A a C a na místo radikálů vytvářejí neškodné molekuly kyslíku.

2, Podpora kardiovaskulárního systému

Volné radikály kromě rakoviny vyvolávají také kardiovaskulární problémy. Souvisí zejména s aterosklerózou, ke které dochází tehdy, když je vnitřní stěna cévy poškozena (často volnými radikály) a následně se ucpe cholesterolem. Tento problém vede ke vzniku mrtvice nebo srdečního infarktu, protože dostatečně velký aterom může způsobit zúžení cévy, čímž se omezí průtok krve. Alkalická ionizovaná voda je schopna omezit tato rizika tak, že neutralizuje volné radikály, čímž zabrání napadení cévních buněk.

3, Hydratací organismu

Ionizátory vody také umožňují produkci vody, která lépe hydratuje. Na první pohled to může znít divně, jelikož normální voda z vodovodu je samozřejmě skvělá forma hydratace. Proces ionizace však způsobuje, že shluky molekul ve vodě se rozpadají na menší skupiny. Tento proces zanechává větší počet shluků s menším obsahem molekul vody. Jeden takový shluk obsahuje přibližně 5 molekul H20 na rozdíl od normálních shluků, které obvykle obsahují 10 – 15. To umožňuje snazší absorpci do buněk, díky pronikání do buněčné membrány za kratší dobu prostřednictvím minimálnímu odporu. To následně vede k rychlejší hydrataci, která účinně odplavuje z těla toxické látky.

4, Zlepšené trávení

Ukázalo se také, že alkalická ionizovaná vodapozitivní vliv na trávení a je velmi prospěšná zejména pro tlusté střevo. To je důležitou součástí trávicího systému a je nezbytné, aby se tam, kde je to možné, udržovalo zásadité. To mu umožňuje nejen efektivněji fungovat, ale také pomáhá předcházet vzniku rakoviny tlustého střeva. Větší část trávení ve skutečnosti provádějí enzymy, nikoli samotná žaludeční kyselina, takže pokud tuto kyselinu mírně oslabíme, tělo dokáže snáze strávit jídlo.

5, Jiné výhody

Kromě výše zmíněných výhod pití alkalické vody má ionizovaná voda následující využití:

  • Zlepšuje kožní problémy: snižuje poškození kůže.
  • Pomáhá udržovat rovnováhu mezi prozánětlivými a protizánětlivými cytokiny (chemikálie regulující zánět).
  • Alkalická voda urychluje vylučování melaninu a zabraňuje jeho hromadění v močovém měchýři, což může zabránit tvorbě močových kamenů.
  • Ionizovaná voda může pomoci udržet zdravý průtok krve.
  • Zvyšuje účinnost imunitního systému, čímž snižuje riziko infekcí a chorob.
  • Obsahuje různé minerály, jako je hořčík a vápník, které jsou důležité pro udržení zdravých kostí a prevenci osteoporózy.

Zároveň přináší také filtraci vody

Konečně ionizátor nabízí také filtraci vody. Jelikož nabíjí molekuly, je schopen poměrně efektivně oddělit kontaminující látky z vody jako je chlór, chloramin, těžké kovy (olovo, rtuť), a pesticidy. Výsledkem je čistá voda se zachovaným množstvím minerálních látek, jako je hořčík, draslík a vápník.