Pokud máte děti na prvním stupni základní školy, je třeba jim věnovat dostatek času a pomáhat jim s učení. Obzvláště ti nejmenší to rozhodně ocení a budou se moct ve svém vzdělávání posouvat. 

První třída je obdobím poznávání

První třída může být pro některé děti náročná. Najednou se poprvé střetávají se školou, paní učitelkou i svými spolužáky. K tomu se jim přidávají starosti spojené s každodenní přípravou do školy a plněním domácích úkolů. Postupně přicházejí zdary i nezdary a pro děti to může být obtížné. 

První třída je z hlediska učení výrazně spojená se čtením. Proto je nutné tuto dovednost pravidelně a dostatečně trénovat. Ideálně každý den, alespoň po dobu 10 až 20 minut. Pusťte se s dětmi do procvičování slabik čtením, nebo třeba vytvořte jednoduché pexeso. 

Pokud dítě udělá chybu, neupozorňujte jej na ni. Spíše jej vybídněte k tomu, aby se na to ještě jednou podívalo a zkusilo se znovu zamyslet. Písmena, která dětem příliš nejdou, procvičujte co nejvíce. 

To samé samozřejmě platí i pro psaní a počítání. Oceňujte snahu a děti dostatečně chvalte. Pokud mají děti problémy se čtením, obraťte se na odborníky. 

Ve druhé třídě učivo navazuje

Dříve než vaše dítě nastoupí do druhé třídy, ujistěte se, že zná veškeré potřebné základy, na kterých bude moct v následujícím školním roce stavět. I o prázdninách s ním proto opakujte vše, co se v první třídě naučilo

Dítě už sice částečně ví, co může očekávat, ale je důležité znovu najet na pravidelný režim. Domácí úkoly je můžete nechat psát samostatně a zaujmout roli pomyslné berličky. Dopřejte jim možnost samostatně kráčet a spoléhat se pouze samy na sebe. Možná někdy u učení strávíte více času než v první třídě, zásady by však měly zůstat totožné. 

Více informací ze světa vzdělávání najdete na www.basic.cz.