Rozvod se nevyhýbá manželství po delších letech soužití, avšak ani manželství uzavřeném i před rokem. Důvody k rozvodu mohou být různé, avšak pokud hlavní roli hrají nezletilé děti, je nutné věnovat tomuto procesu větší pozornost. V současné době je v České republice několik typů péče, o kterou můžete v rámci rozvodového řízení požádat. Rozvod je velmi složitá záležitost, a proto se čím dál tím více rodičů obrací s žádostí o pomoc na profesionála, čímž je advokát s praxí z oboru rodinného práva. Výhrou pak je, když má právní zástupce zkušenost i s dalšími oblastmi práva, jako například občanské, správní právo apod.

Jakou formu péče o dítě při rozvodu zvolit?

  1. Společná péče. Tento pojem znamená, že oba rodiče mají stejná práva a povinnosti vůči dítěti.  Rozhodnutí ovšem předpokládá dobré vztahy mezi oběma rodiči a jejich schopnost spolupracovat.
  2. Péče jednoho z rodičů. Pokud je to nutné, může soud rozhodnout o tom, že dítě bude svěřeno pouze do péče jednoho z rodičů, a to tomu, který je schopný dítěti poskytnout nejlepší možnou péči a má pro to předpoklady.
  3. Střídavá péče. V dnešní době trend, kdy dítě tráví čas střídavě u obou rodičů. Tato situace je náročná na přesun dítěte, protože je nutné ho vozit nejen k oběma rodičům, nýbrž i do školy či na zájmové kroužky. Proto by měla být zachovaná schopnost obou rodičů se spolu domluvit, vzájemně v klidu komunikovat a umět se dohodnout na praktických otázkách.
  4. Péče o dítě s omezením kontaktu s jedním z rodičů. V některých případech může soud rozhodnout i o tom, že jeden z rodičů bude mít pouze omezený kontakt s dítětem. Bývá to v případech, kdy dotčený vykazuje nevhodné chování vůči dítěti.

Péče o dítě je citlivá záležitost

Je důležité si uvědomit, že rozhodnutí o péči o dítě je velmi citlivou záležitostí a mělo by být řešeno výhradně v nejlepším zájmu dítěte. Pokud se chcete dozvědět víc o péči o dítě v rámci rozvodu, můžete se obrátit na zkušeného advokáta, jenž vám poskytne odborné poradenství. Zároveň díky svým bohatým profesním zkušenostem vám pomůže důstojně projít rozvodovým řízením bez větších problémů.