Abyste se mohli stát zapsaným mediátorem, musíte splnit hned několik věcí. Jaké to jsou? A lze vykonávat profesi mediátora i v případě, že nemáte vysokoškolské vzdělání?

Definice zapsaného mediátora

Jako zapsaný mediátor se označuje mediátor, který složil zkoušku mediátora před komisí na Ministerstvu spravedlnosti (případně u České advokátní komory), a který je zároveň zapsán v seznamu mediátorů. Tento seznam vede Ministerstvo spravedlnosti a je volně přístupný.

Zapsaný mediátor přitom musí svou činnost vykonávat dle zákona o mediaci. Tento zákon rovněž upravuje sankce, které je možné zapsaným mediátorům udělit, pokud u nich dojde k porušení těchto povinností. 

Kdo se může stát zapsaným mediátorem

Zapsaným mediátorem se nemůže stát úplně každý. Zákon o mediaci uvádí, že je třeba splnit hned několik podmínek. Předně se musí jednat o fyzickou osobu, která je bezúhonná a způsobilá k právním úkonům. 

Zároveň musí tato osoba mít vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v navazujícím magisterském studiu v ČR. Případně získat obdobné vzdělání v zahraničí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, uznání takového vzdělání stanoví, a nebo které bylo toto vzdělání uznáno podle jiného právního předpisu.

Dále je třeba úspěšně složit zkoušku mediátora. Případně může být této osobě uznána kvalifikace dle jiného právního předpisu. A závěrem nesmí být v posledních 5 letech před podáním žádosti vyškrtnuta ze seznamu zapsaných mediátorů postupem, který uvádí § 22 odst. 4 zákona o mediaci.

Lze mediaci provádět i jinak?

Pokud nemáte zmíněné vysokoškolské vzdělání, zapsaným mediátorem se bohužel nestanete. V takovém případě však můžete mediaci provádět na živnost. Jednat se bude o konzultační činnost, což je živnost volná a její administrativní získání je velmi snadnou záležitostí. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.