Když se mluví o závislostech, většinou si představíme závislost na drogách, závislost na alkoholu nebo závislost na lécích. Jenže existují i tzv. nelátkové závislosti, kdy se člověk nestává závislý na určité látce, ale na činnosti. Jejich dopad přitom může být stejně fatální jako u jiných, látkových závislostí.

Jak závislost vzniká?

Lidský mozek na příjemný prožitek reaguje vyplavením dopaminu. Chování, které nám přináší uspokojení, si s dopaminem spojí a snaží se ho zopakovat. Tím se vytváří vzorec závislostního chování, které se projevuje podléháním okamžitému impulzu a ztrátou sebekontroly. Na začátku stavu ještě dokážeme sami odolat, v pozdější fázi už se vyvíjí neodbytná touha v chování pokračovat i přes negativní dopady.

Problémy se závislostním chováním často začínají v pubertálním věku či v rané dospělosti. Chování předchází napětí nebo vzrušení, po jeho realizaci přichází úleva. Uspokojení je ovšem jen dočasné. Pokud v chování pokračujeme, je nutné častější nebo intenzivnější opakování daného chování, aby nám přineslo stejné pocity.

Nejčastější nelátkové závislosti

Nelátkové závislosti jsou poměrně nesourodou skupinou závislostí. Mezi ty nejčastější patří gamblerství, chorobné kradení (kleptomanie), stalking, závislost na internetu (netolismus), závislost na jídle nebo závislost na sexu (hypersexualita). Mohou se ale objevit i celkem vzácné a kuriozní závislosti, například závislost na čokoládě, závislost na tělesném cvičení či závislost na opalování.

Další příklady nelátkové závislosti: nakupování, jídlo a jídlo

O závislosti mluvíme, když se objeví nutkání, nedostatek sebekontroly a pokračování i přes způsobené negativní důsledky. Je důležité umět nelátkovou závislost rozpoznat a začít ji včas řešit. V léčbě se uplatňuje především individuální nebo skupinová psychoterapie, do které by měli být zapojené i nejbližší osoby závislého člověka. Ty mu pomohou získat potřebný nadhled a odstup.