Slyšeli jste už někdy o zkratce NLP? Skrývá se pod ní neurolingvistické programování. Zajímá vás, co přesně tato disciplína řeší a jakými pravidly se řídí? 

O neurolingvistickém programování

Většina technik neurolingvistického programování je odvozena od pozorování vzorců chování u jednotlivých expertů a expertek v rámci lidské komunikace. V současné době přitom bývají NLP techniky velmi často propojeny s metodami koučinku. 

Za samotným vznikem NLP stojí především Richard Bandler a John Grinder, kteří tuto původně psychoterapeutickou metodu vyvinuli v 70. letech 20. století. Teoretickým základem jim přitom byla oblast kybernetiky, jazykovědy, matematiky a systematické a ericsonovské terapie. Při své práci rovněž vycházeli z pozorování a následného modelování způsobu práce nejrůznějších odborníků.

Definice neurolingvistického programování

V nejrůznějších studijních materiálech bývá neurolingvistické programování nejčastěji definováno jako studie struktury subjektivní zkušenosti. Tato studie se přitom soustředí na vzorce, které jsou vytvářeny interakcí mezi mozkem, tělem a našim jazykem. 

Pojmem NLP bývají často označovány také nejrůznější pseudovědecké přístupy a hnutí, což z pozice vědců vyvolává negativní ohlasy. 

Základní předpoklady NLP

Neurolingvistické programování se řídí určitými pravidly. Mezi ty nejzákladnější patří fakt, že každý mozek je originál a přemýšlí tedy úplně jinak. Na světě proto nenajdete dva mozky, které by fungovaly zcela totožně. 

Naše mysl a tělo je jeden propojený systém. Pokud učiníte změnu v jednom systému, automaticky se to projeví i v druhém systému. V každé fázi našeho života činíme ta nejlepší rozhodnutí, jaká v danou chvíli dokážeme. Pokud chceme něčeho dosáhnout, musíme nejprve věřit, že toho dosáhnout můžeme.

Nikoho z nás nevytváří naše minulost, ale pouze odpověď na ni. Každý z nás tedy může být přesně tím, kým chce. 

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz.