Stavba domu je zdlouhavým procesem, v rámci kterého je nutné zajistit množství formalit. Některé z nich mohou být zdlouhavé, a tak není divu, že lidé vyhledávají firmy, které vyřeší vše potřebné za ně. Jednou ze služeb, kterou vám zprostředkuje projekční kancelář je i vyřízení stavební povolení. Cena, kterou za tuto službu zaplatíte, se liší s ohledem na vše, co zahrnuje. V tomto článku jsme pro vás popsali princip fungování takové spolupráce a seznámíme vás i s dalšími formalitami, které je nutné zajistit.

Cena za stavební povolení je stanovena individuálně

Výše poplatku je stanovena dle Sazebníku správních poplatků, který je přílohou stejnojmenného zákona. Výsledná suma je určena individuálně dle povahy zamýšlené stavby. Pohybuje se v řádech stovek až tisíců korun. Správní poplatek stanovený stavebním úřadem je nutné zaplatit ještě před vydáním rozhodnutí. V některých případech vám bude stačit stavbu ohlásit.

Projekční kancelář nebo jiný komerční subjekt, který se rozhodnete oslovit kvůli vyřízení stavebního povolení, si za tuto službu naúčtuje předem dohodnutou sumu. Zaplatíte tedy více než v případě, kdy byste si vše vyřídili sami. Na druhou stranu tím ušetříte množství času i starostí.

Před zahájením spolupráce s projekční kanceláří budete muset obstarat některé dokumenty

  • Projekční kancelář vás bude zastupovat při jednání na úřadech a to se samozřejmě neobejde bez plné moci.
  • Připravte si výpis z katastru nemovitostí, který potvrzuje vaše vlastnická práva k pozemku, na kterém se chystáte zahájit stavbu. Může být starý maximálně 90 dnů.
  • Musíte předložit projektovou dokumentaci, nebo zadat požadavek na její vytvoření dané kanceláři.

Stavební povolení nezískáte bez oprávnění firmy, která provede stavbu na klíč. Pokud jste se rozhodli pro stavbu svépomocí, musíte předložit prohlášení kvalifikovaného stavebního dozoru.

Co všechno za vás projekční kancelář vyřeší?

Pověřená osoba vyplní a podá žádosti nezbytné k zahájení řízení. Obstará souhlas vlastníků sousedních pozemků, stanoviska dotčených správců sítí a vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Projekční kanceláře jsou schopné vyřídit rovněž formality spojené se změnou stavby před dokončením nebo změnou v užívání.

V rámci řízení se zjišťuje, jestli je možné na daném pozemku a za daných okolností stavbu provést. Bohužel může nastat i situace, kdy povolení nedostanete. Pro takové případy je vhodné domluvit se předem s projekční kanceláří a zjistit, v jaké výši bude služba účtována.

Podívejte se, jaká je v České republice situace s černými stavbami.

Stavebnímu povolení předchází ještě celá řada administrativních kroků

V územním plánu si budete muset zjistit, jestli je možné na daném pozemku stavět, jaké je maximální % zastavitelné plochy pozemku a jestli existují nějaká omezení určující, jak vysoký může dům být a další.

INŽENÝRING

Náplň inženýringu se liší s ohledem na momentální stádium výstavby a typ stavby. Jedná se o soubor činností, které se vykonávají s cílem zabezpečit hladký průběh stavby a získat podklady pro zahájení projektové činnosti.

JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Na základě jednostupňové projektové dokumentace se realizuje stavba domu. Jejím cílem je představit optimální návrh domu s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům pozemku a budoucích obyvatel.

Projekční kanceláře vám mohou na základě vaší žádosti předložit několik alternativ, ze kterých si můžete vybrat.

Důkladně vyhotovenou projektovou dokumentací můžete předejít komplikacím v průběhu výstavby, jejichž odstranění by mohlo být v konečném důsledku dražší než samotné vyhotovení projektové dokumentace.

Oslovili byste k zajištění formalit jednu projekční kancelář, nebo byste poptali dílčí činnosti u různých firem, podle jejich hodnocení?