Mysleli jste, že testosteron je pouze mužský hormon? To je omyl. O pár řádků níž si vysvětlíme, proč ženy testosteron potřebují také, a jakou hraje roli pro jejich zdraví.

Neexistuje pouze ženský či mužský hormon

Je pravda, že u mužů převládá testosteron a u žen estrogen. Obě pohlaví si však vytvářejí i hormony pohlaví opačného, jen v menší míře. Z části jsou pohlavní hormony tvořeny nejen ve varlatech a vaječnících, ale také v nadledvinách.

Testosteron – hormon hrdinů?

Mnoho zdrojů prezentuje testosteron v jeho ryze mužské podobě. Lze získat pocit, že díky testosteronu rostou svaly, muž vypadá jako alfa samec, a také se tak chová. Tato představa je však poněkud zkreslená.

Testosteron můžeme přirovnat hlavně k odvaze, dominanci, úspěchu a soutěživosti. Ukázalo se, že osoby, které mají více testosteronu bez ohledu na pohlaví jsou jednoduše řečeno úspěšnější. Jsou cílevědomí a ochotné pro svůj záměr riskovat. Jsou průbojnější, dokážou ledacos vyjednat, a tím pádem se jim daří v pracovním i osobním životě. Nejde jen o bohatství, ale také o zúročení talentu. Mají ideální předpoklady být velké osobnosti!

Ženy testosteron potřebují pro své zdraví

Především pro správnou funkci reprodukčního systému. Testosteron ale hraje roli i tam, kde byste to neřekli – má vliv na kosti a další tkáně. Hladina testosteronu u žen je ovlivňována menstruačním cyklem a vůbec nejvyšší je v rané dospělosti.

Udržení hustoty kostní tkáně je nesmírně důležité už ve středním věku, kdy to ještě není tak obtížné. Prakticky je potřebné připravit se na stáří s předstihem. Zlomový bod je menopauza a andropauza (mužský přechod), kdy dojde k velkým hormonálním změnám, které mají na kvalitu kostí značný negativní vliv.

Jaký má testosteron vliv na zevnějšek ženy?

Skutečně takový, jaký byste nejspíš čekali – mohou jim více růst svaly, ochlupení, a dokonce i knírek. Často je doprovází potíže s pletí nebo hrubší hlas. Všechny zmíněné projevy ale mohou mít i zcela jiné příčiny, než je zvýšená hladina testosteronu u žen. Pokud máte podezření, první kroky by měly vést z odborníkovi, a až pak k případné samoléčbě. Ženy testosteron ale mohou i postrádat – typicky je to v přechodu, kdy se všechny hormony bouří.

Ani nadbytek, ani nedostatek testosteronu u žen proto není ideální. Důležitá je jeho rovnováha.

Co když má žena testosteronu málo?

Jak jsme zmínili, testosteron u žen hraje roli ve funkci reprodukčního systému. Jeho nedostatek může zapříčinit nepravidelnou menstruaci, a svůj vliv má také na dozrávání vajíček a plodnost. Jde však také o náladovost a ztrátu chuti na milování. Jednoduše lze říct, že je to opak vášnivých a cílevědomých žen, které mají testosteronu více.