Naše společnost je nastavena tak, že většina lidí neumí vyjednávat. Přece jen nás tuto dovednost ve školách neučí, a proto není divu, že ji nepoužíváme. V mnoha případech je to ale škoda.

Často se situacím přizpůsobujeme

V naší společnosti se lidé neučí vyjednávat. Většina z nás má naučeno, že maminka má vždycky pravdu, stejně jako autoritativní paní učitelka. Přirozeně jsme si proto osvojili v situacích nevyjednávat, neargumentovat a nechat věci jednoduše řečeno být. 

Když se nad tím zamyslíte, jistě jste se už někdy přizpůsobili svému okolí, i když vám to tak úplně nevyhovovalo. Ne vždy je však přizpůsobení se opravdu na místě. 

TIP: Absolvujte kurz vyjednávání a naučte se tuto dovednost prakticky ovládat. 

Rozlišujte pravé a nepravé přizpůsobení se

Pravé přizpůsobení se vzniká v situacích, ve kterých nám opravdu nezáleží na tom, jak to dopadne. Pro někoho se může jednat například o situaci, kdy se rozhoduje o tom, v jakém podniku si skupina kamarádů dá večeři. Pokud je vám to opravdu jedno, můžete nad touto situací mávnout rukou a bez problémů nechat rozhodnout ostatní.

Myslete však na to, že pro každý vztah jsou vždy potřeba dva. Pokud budete v takovém vztahu neustále využívat strategii přizpůsobení se, budete v podstatě nechávat celé břímě na tom druhém

Na druhou stranu nepravé přizpůsobení se vzniká v situacích, kdy se přizpůsobujeme něčemu, co nám nevyhovuje. V takových situacích bychom však měli sáhnout spíše po vyjednávání.

Co si promyslet před vyjednáváním

Dříve než začnete s druhou stranou vyjednávat, je na místě promyslet si dvě zásadní věci. Nejprve si promyslete, čeho přesně se snažíte dosáhnout a co by bylo tím úplně nejlepším vyústěním dané situace. Poté se zamyslete nad tím, co by naopak bylo tím úplně nejhorším vyústěním celé situace. 

Tímto způsobem si v podstatě vytvoříte úsečku se dvěma body. A mezi těmito dvěma body se budete moct v rámci vyjednávání pohybovat. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.