Antique shop in Brussels

V tomto článku jsme pro vás stručně shrnuli několik bodů, pokud máte v plánu nakupovat nebo prodávat starožitnost.

Proč jsou starožitnosti ceněné?

Starožitnosti jsou ceněné hned z několika důvodů. Tím nejvýznamnějším je právě jejich stáří. Jako starožitné jsou označovány věci starší 50 let. Dalším důvodem, proč jsou starožitnosti cenné, může být jejich originalita a jedinečnost.

Starožitnosti jsou ve většině případů zhotoveny ručně a vyžadují speciální péči. Mezi nejčastější starožitnosti patří obrazy, sochy, nábytek, sklo, porcelán, keramika, šperky, oděvy, mince, hudební nástroje, zbraně atd.

Kde a kdy kupovat starožitnosti?

Starožitnosti je vhodné kupovat ve specializovaných prodejnách, kde můžete věřit v tom, že věci jsou opravdu starožitné a byla jim poskytnuta ta správná péče.

Starožitnosti si ale můžete koupit prakticky všude. Ať se jedná o internetové aukce či bazar, bleší trhy či od překupníka nebo známého. Pokud se jedná o starožitnosti, do kterých plánujete investovat větší sumu, je vždy rozumné starožitný předmět nechat prohlédnout znalcem. Znalec vám může zhodnotit, jakou má věc asi cenu, z jakého je období a zda je potřeba nějakých oprav.

Cena starožitností se může odrážet od ekonomické situace společnosti, proto je vhodné sledovat dlouhodobě ceny starožitností. Nejvhodnější čas pro koupi starožitností je v době, kdy vám to umožňuje vaše finanční zázemí a jedná se o cenu obvyklou a úměrnou k dané starožitnosti.

Kdy prodávat starožitnosti?

Obecně můžeme říci, že prodej starožitností dává smysl, pokud nemáte dostatek financí, o starožitnost nemůžete dostatečně dobře pečovat nebo jste starožitnosti zdědili a nemáte zájem s nimi dále nakládat a starat se o ně. Pro oba případy je vhodné opět starožitnost nechat prohlédnout odborníkem. Odborník vám stanoví cenu, protože se během let nejen v důsledku oprav může zvýšit či snížit. Pokud prodáváte starožitnosti z finančních důvodů, neprodávejte je za první cenu, která vám bude nabídnuta. Pokud budete prodávat starožitnost osobě, která bude obeznámena s vaší finanční situací, je možné, že vám cíleně nabídne částku nižší, protože bude vědět, že jste ve finanční tísni. Nejen, že proděláte, ale na váš účet se i obohatí nepoctivá osoba.

Máte-li zájem, aby se vaše starožitnost dostala do dobrých rukou, je vhodné vyhledat přímo sběratele, který by mohl díky vám rozšířit svou sbírku. Případně vyhledat specializované obchody se starožitnostmi a starožitnost nabídnout k odprodeji. Například v Brně se můžete spolehnout na Starožitnosti AntikBrno.

Vždy je vhodné spolu se starožitností předat veškeré dokumenty, které k ní náleží, aby byla zajištěna transparentnost jejího původu a hodnoty.