Mezi relativní novinky na trhu zdvihací techniky patří tzv. malé jeřáby. O co se jedná jste si nejspíše odvodili už z názvu. Co vás však jistě překvapí, jsou následující čtyři účely, ke kterým jsou tato zařízení běžně využívána, a s kterými původně nikdo nepočítal. Podobně jako klasické velké jeřáby, které našly uplatnění například při záchraně lidských životů či vyprošťování zemědělských zvířat, tedy v situacích, které s původním stavebním zaměřením nemají spojitost, nezůstávají ani jejich malé protějšky v tomto ohledu pozadu. Na jakých nečekaných místech a při jakých nevšedních situacích se tedy v současnosti můžeme setkat s využitím těchto strojů?

Malé jeřáby tam, kde byste je nečekali

1) Na hřbitově

Hřbitovy se obecně vyznačují malým množstvím prostoru mezi jednotlivými hroby. Náhrobky však vzhledem k materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, mají poměrně vysokou váhu, a proto řešení této situace vyžaduje spolupráci velkého počtu lidí a jejich relativně náročnou práci. Využití zdvihacích strojů co nejmenších rozměrů v tomto prostoru má hned několik výhod:

· snadný přístup – projedou vstupní branou hřbitova

· tichá práce – díky elektrickému pohonu

· minimální poškození přístupové cesty – z důvodu nízké hmotnosti

2) Na koncertě

Koncerty pod širým nebem bývají obvykle krátkodobého charakteru, a proto je potřeba během například dvou dní postavit a následně zase rozložit mobilní pódium. Tyto akce bývají většinou situovány do velkých prostor, takže s přístupností pro velkou zdvihací techniku nebývá problém. Může se však stát, že prostor, na kterém má být pódium postaveno je například:

· rozmočený – několikatunový stroj by závažně poničil plochu

· v místech, kde jsou přítomny podzemní chodby – hrozí riziko propadnutí při přetížení

Tyto důvody pak v minulosti vedly k rušení plánovaných akcí z technických důvodů. S vývojem minijeřábů byl však tento problém vyřešen a pro tyto příležitosti jsou používány již v podstatě běžně.

3) Na natáčení filmu

S filmem a celým procesem natáčení jsou obvykle spojovány tzv. kamerové jeřáby nesoucí kameru na otočném ramenu, které umožní dostat kameru na méně přístupná místa a získat tak co nejlepší záběry. Kromě nich pak z mnoha důvodů našly v celém procesu uplatnění také „zmenšeniny“ klasických jeřábů, které jsou využívány například pro:

· pomoc s výstavbou kulis

· přemisťování rekvizit

· točení kaskadérských scén – zajímavým příkladem je situace, kdy herec visí na laně přidělaném na ramenu zdvihače a ve výsledné scéně vše vypadá, jako by visel z 80 patrové budovy

Nejmenší model z této kategorie zdvihacích strojů je ve složeném stavu natolik kompaktní, že je možné ho převážet ve standardní dodávce, a uplatní se proto i při častém rozkládání a skládání kulis kvůli střídání filmových lokalit.

4) Na horské túře

S činností malých jeřábů se v současnosti můžete setkat i při vaší procházce po horách, v náročných horských terénech totiž pomáhají například při:

· dřevařských pracích – speciálně upravené, malé zdvihací stroje jsou využívány například při svážení pokácených stromů v horských oblastech

· opravách lanovek – díky jejich kompaktnosti je využití v členitém terénu relativně bezpečné a nehrozí například převrácení

· úpravách turistických cest – například tvorba cest z velkých kamenů

· instalaci turistických značení – lze je jednoduše složit a převézt od jednoho bodu k dalšímu

Přečtením tohoto článku jste získali zajímavé informace o způsobech využití malých jeřábů v situacích, pro které nebyly primárně zkonstruovány. Jejich přítomnost na místech, která mají ke staveništi daleko, vás již od teď nijak nezaskočí.

Setkali jste se i vy s nějakým netradičním využitím malých jeřábů? Pokud ano, podělte se s námi o vaši zkušenost v komentářích.