Mediátoři velmi často zastávají i jiné profese. Jednat se může například o sociální pracovníky, učitele nebo třeba psychology. Setkat se však můžeme také s advokáty. Je poté možné využít služby mediátora a advokáta v jedné osobě?

Advokát a střet zájmů

Advokátem se stane ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů Českou advokátní komorou. Každý advokát se přitom při vykonávání své profese musí řídit několika pravidly. Tím nejdůležitějším je pravidlo zákazu střetu zájmů. 

To znamená, že advokát musí při poskytování svých služeb zkoumat, zda když poskytne služby nějaké osobě, nedostane se do střetu zájmů s jinou osobou, které už například služby poskytoval.

Advokát hájí zájmy svých klientů

Advokát má za úkol hájit zájmy svého klienta. Dobrý advokát by měl umět vyjednávat a pokud je ve sporu nějaký prostor pro dohodu, tak se snaží jí dosáhnout. Advokát plně věří svému klientovi a není tedy nestranný a nezaujatý. Jeho úkolem není zkoumat, zda mu klient říká pravdu nebo nikoliv. 

Pokud se strany sporu z nějakého důvodu na něčem domluvit nechtějí, není cílem advokáta je poučovat o opaku. Jeho rolí je v takovém případě za klienta bojovat jako lev. 

Pokud tedy advokátor zároveň působí jako mediátor, musí se umět mezi těmito rolemi přepínat a tyto dvě osoby v sobě podle potřeb vybalancovat. Pokud za takovým mediátorem přijdete, měl by se chovat jako každý jiný mediátor (nikoliv jako advokát). Práce mediátora je zkrátka a jednoduše odlišná od práce advokáta. 

Advokát a mediátor v jedné osobě by rozhodně neměl během mediace poskytovat právní rady. Stejně tak by svým klientům neměl sdělovat svůj právní názor na celou věc. V rámci mediace nejde o to, aby byl výsledek absolutně právně správně. Ale spíše o to, aby tento výsledek vyhovoval oběma stranám.

Vyplatí se najít si advokáta/mediátora?

Každý mediátor je samozřejmě jiný a ze své primárně profese dokáže do mediace vnést jiný úhel pohledu. Pokud ale k takovému člověku jdete na mediaci, nemůžete jej později využít jako advokáta. A to samé platí i naopak.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.