Od ledna příštího roku nás čekají změny v občanském zákoníku, které se dotknou toho, kdo bude chtít čerpat hypoteční úvěr. Dojde k výrazné změně v pojímání vztahu nemovitosti a pozemku.

bydleni

Bohužel se dá říct, že změna přinese spíše komplikace a to zejména uvažujete-li o financování výstavby hypotečním úvěrem na již rozestavenou stavbu, která je na pozemku jiného vlastníka. Ovšem některým nepříjemnostem se můžete vyhnout, když budete informováni a včas zareagujete.

O co tedy jde? Do letošního roku byla nemovitost a pozemek chápany odděleně. Jednalo se v právním slova smyslu o dvě odlišné věci. Což bylo typické pro socialistické právo. Pojetí, které nás pravděpodobně čeká od nového roku je zcela opačné – nemovitost a pozemek jsou jedno. Jinými slovy stavba se stává součásti pozemku, na kterém se staví a nebude se do katastru zapisovat oddělené. Půjde o jeden celek a dům se stane součástí pozemku, nebude možné je oddělit. V případě, že stavíte na vlastním pozemku, je to bez problémů. Komplikace nastanou, jestliže máte rozestavěnou stavbu na pozemku jiného vlastníka. Pořídit si pak hypotéku na stavbu nebude možné, protože nebude možné dát takovou stavbu do zástavy. Je na místě upozornit, že jestliže rozestavěná stavba je ve společném jmění manželů ale pozemek vlastní jenom jeden z manželů, tak i ten bude z hlediska práva „jiným vlastníkem“. V tomto případě, lze situaci řešit jednoduše – do konce roku sjednoťte vlastnictví pozemku i stavby.

V případě, že máte rozestavěnou stavbu na pozemku skutečně jiné (cizí) osoby, tak stavbu dotáhnete do stavu umožňující zápis do katastru nemovitosti a do konce roku 2013 ji tam ještě nechte zapsat samostatně. Stavba umožňující zápis do katastru nemovitosti musí být ve stavu, kdy obvodové stěny jsou alespoň do výše 1. nadzemního podlaží. A hned k ní zřiďte zástavní právo hypotečním úvěrem.

Pokud nestihnete zapsat stavbu do katastru ještě letos, budete moci stavbu zastavit-profinancovat až po kolaudaci, tedy až zpětně.