Pokud vaše dítě navštěvuje státní základní školu bez rozšířené výuky jazyků, je dost možné, že hodiny anglického jazyka neprobíhají tak, jak byste si představovali a ani ku prospěchu dětem samotným. 

Je dlouholetým paradoxem českého školství, že výuka angličtiny probíhá více či méně bez použití angličtiny. Děti dlouhé hodiny prosedí v lavicích, učí se slovíčka, vyplňují cvičení, a přitom mnohdy za celou hodinu nepromluví. Učitelé, rodiče a v pozdějších letech i žáci samotní se pak diví, že se ve škole pořádně nic nenaučili. „On už má angličtinu pět let a neumí dát dohromady větu,“ zaznívá pak z úst frustrovaných rodičů.

Pokud patříte k nim, nezoufejte. Chyba pravděpodobně nebude ve vaší ratolesti, ale ve špatně nastaveném systému. Stejně, jako se nenaučíte řídit auto studiem pravidel silničního provozu, nenaučíte se cizí řeč studiem gramatických pravidel. Dokud nebudou děti v hodinách angličtiny ve škole mluvit, nemohou se jí naučit používat.

Otázka je, jak z toho ven. Jednou z cest je nalezení takové školy, která jazykovou výuku podporuje a využívá moderní metody výuky. Ve velkých městech najdete několik skutečně dobrých škol s rozšířenou výukou jazyků. Jejich kapacitní možnosti však nejsou neomezené.

Další možností jsou soukromé školy, které si však ne každý může dovolit. Poslední a asi nejschůdnější cestou je volba kurzu angličtiny pro děti v jazykové škole. Do kurzu pak dítě dochází jedenkrát nebo i víckrát týdně a učí se to, co ho ve škole nenaučí – mluvit.

Kurzy angličtiny pro děti v jazykových školách se většinou zaměřují na to, aby děti zbavily ostychu z komunikace. Ukazují jim, že není žádná ostuda udělat chybu a že právě díky chybám se řeč učí. Dobré jazykové školy přitom zaměstnávají i zahraniční lektory, kteří mohou dětem výuku zpestřit. Právě díky kontaktu s nimi se navíc děti učí tzv. globálnímu porozumění, tedy schopnosti rozumět lidem s různorodými akcenty. Angličtina pro děti zkrátka může vypadat i jinak, než ve školách.

Sdílet