Ne všechny děti v životě jsou šťastné, mnohé musí zakoušet nemilosrdnost osudu už od samotného narození. Strádají hlady, nemají přístup k pitné vodě a hygienickým zařízením, žijí v nezdravých podmínkách, je jim odepřeno odpovídající bydlení, nemohou se vzdělávat, jsou sužovány válečnými konflikty, týráním, zneužíváním i vykořisťováním. Smrt a strach doprovází jejich každodenní život. Chybí jim základní lékařská péče, a tak umírají na nemoci, kterým lze jednoduše předejít obyčejným očkování nebo léky. Osud těchto dětí snad ani nemůže být nikomu lhostejný.

unicef-ruce

UNICEF je dětský fond OSN, který trvale působí ve více jak 190 zemích světa. Vznikl už v roce 1946 původně jako pomoc dětem postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se specializuje na okamžitou pomoc strádajícím dětem i krizovou pomoc v situacích přírodních katastrof či válečných konfliktů, které ohrožují základní dětská práva na zdraví a přežití vůbec. Jeho speciální programy slouží k zajištění bezpečnějšího života, velká pozornost je věnována problematice chudoby. Poskytuje jak pomoc materiální, tak podporu psychologickou a sociální. Cílem projektů je zajistit dětem dostatečnou zdravotní péči, výživu, pitnou vodu, dbát na jejich ochranu před násilím a zneužíváním.

UNICEF podporuje také naše klinika, která se věnuje léčbě neplodnosti párů z různých koutů světa. Naši zaměstnanci přispívají nejen finančně, ale aktivně se podílí také na šíření povědomí o této organizaci. Pomohli nakoupit tzv. Školu v krabici, která obsahuje školní tašky, sešity, tužky, pera a další školní potřeby umožňující návrat vzdělávání dětí po dopadu katastrof. Zapojili se také do projektu „Věříme v nulu“, jehož cílem je, aby žádné dítě nehladovělo, nestrádalo nedostatkem pitné vody, netrpělo zneužíváním a mělo právo na vzdělání. Svým přístupem tak podtrhují své lékařské poslání a dokazují, že nezavírají oči před tím, co se ve světě děje, a že jim záleží na péči o lidské zdraví a životě všech bez rozdílu a bez ohledu na hranice.

V našem centru reprodukční medicíny věříme, že děti jsou naší budoucností a dětský úsměv nás hřeje u srdce stejně jako jejich šťastné rodiče.

Proto se zapojováním do podobných projektů snažíme ke šťastným úsměvům na jindy smutných dětských tvářích pomáhat.

Sdílet